Nordiskt samarbete kring utbildning och forskning avgörande för grön omställning

03.11.22 | Nyhet
Business School in Gothenburg
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Förlängning av Nordplusprogrammet till 2027, presentation av en forskningspolitisk redogörelse och program för kunskapsutbyte mellan nordiska bibliotek. Det är några av de rekommendationer från utskottet för kunskap och kultur som godkändes i plenum på Nordiska rådets session i Helsingfors på torsdagen.

De totalt sju ärenden på dagordningen handlar på olika sätt hur lärande och kultur bidrar till att stärka i den nordiska gemenskapen. Genomgående för debatten var att goda möjligheter för nordiskt samarbete inom utbildning och forskning liksom satsningar för att öka den nordiska språkförståelsen är avgörande för att nå visionen om ett hållbart och integrerat Norden. 


- Att studera i ett annat nordiskt land ger, liksom att läsa en bok eller se en film, en annan förståelse och perspektiv. Både utbildning och kultur är del av det lärande som bidrar till den gemenskap och värderingar som ligger till grund för det nordiska samarbetet. Och det finns en god potential för ökad samverkan mellan kultur och utbildning som vi i utskottet är uppmärksamma på, säger Camilla Gunell som är ordförande i utskottet för kunskap och kultur.
 

Att studera i ett annat nordiskt land ger, liksom att läsa en bok eller se en film, en annan förståelse och perspektiv. Både utbildning och kultur är del av det lärande som bidrar till den gemenskap och de värderingar som ligger till grund för det nordiska samarbetet.

Camilla Gunell , ordförande i Nordiska rådets för utskott för kunskap och kultur

Nordplusprogrammet förlängs

Det var med full uppbackning som ministerrådsförslaget om en ny programperiod för Nordplusprogrammet, 2023–2027, röstades igenom. Nordplus ger möjlighet för ekonomiskt stöd till mer än 10,000 studenter varje år som studerar i något av de andra nordiska eller baltiska länderna.

- Nordplus är det viktigaste programmet i det nordiska samarbetet. Det är glädjande att ministerrådet vill satsa på en ny femårsperiod för programmet då det gör det möjligt för flera att studera i andra nordiska och baltiska länder, sa May Britt Lagesen från den Socialdemokratiska gruppen och medlem i utskottet.
 

Nordplus är det viktigaste programmet i det nordiska samarbetet. Det är glädjande att ministerrådet vill satsa på en ny femårsperiod för programmet då det gör det möjligt för flera att studera i andra nordiska och baltiska länder.

May Britt Lagesen, utskottsmedlem från den Socialdemokratiska gruppen

Här är alla förslagen som godkändes under kunskap och kultur i plenum: