Virolaisnuorilla isoja tavoitteita COP27-kokouksessa

15.11.22 | Uutinen
COP27
Photographer
Andreas Omvik/norden.org
Virolaisnuoret haluavat maailman maiden pyrkivän yhdessä kohti vihreää liiketoimintaympäristöä ja ottavan nuoret mukaan työhön. Esimerkkejä toteutustavoista saatiin COP27-ilmastokokouksen pohjoismaisessa paviljongissa.

COP27:n pohjoismainen paviljonki pursusi ideoita ja ajatuksia siitä, miten kansainvälisessä ympäristö- ja ilmastotyössä voidaan hyödyntää parhaita käytäntöjä. Puitteet ideoinnille tarjosi Baltic Youthin toteuttama tapahtuma ”Youth engagement in climate change mitigation and green economy”. Baltic Youthin on perustanut Viron ympäristöministeriö.

Lisäpotkua ilmastotoimiin

Tapahtumassa balttinuoret tarjosivat inspiraatiota ja jakoivat kokemuksia nuorten osallistamisesta ja tukemisesta yhteiskunnallisissa liikkeissä, hallinnossa ja innovoinnissa. Nuorten saaminen mukaan on täysin keskeistä, korostaa Viron nuorten ilmastodelegaatti Hanah Lahe:

– Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat eniten nuoriin ja seuraaviin sukupolviin. Päätökset ovat myös suoria sijoituksia lasten ja nuorten tulevaisuuteen, joten meilläkin on oltava sananvaltaa. Nuoret tunnetaan siitä, että he ovat vanhempia ihmisiä kunnianhimoisempia ja rohkeampia ajatuksiltaan ja teoiltaan, mistä on vain hyötyä ilmastonmuutoksen torjumisessa, Hanah Lahe sanoo.

Nuoret tunnetaan siitä, että he ovat vanhempia ihmisiä kunnianhimoisempia ja rohkeampia ajatuksiltaan ja teoiltaan, mistä on vain hyötyä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Hanah Lahe, Viron nuorten ilmastodelegaatti

Esimerkillistä toimintaa

Baltic Youth toi COP27-kokoukseen kolme käytännön esimerkkiä siitä, miten tavoitteesta voi tulla totta: Let's Do It World, Negavatt ja Youth Environmental Council. Ne edustavat kokonaisvaltaista lähestymistapaa nuorten osallistamiseen kaikissa vaiheissa aina tietoisuuden lisäämisestä politiikantekoon sekä vihreän yrittäjyyden edistämiseen ja toteuttamiseen. Näiden esimerkkien lisäksi Virolla on paljon muutakin tarjottavaa muulle maailmalle:

– Viro on nuori maa, mutta voimme toimia esimerkkinä monellakin tavalla. Esimerkiksi Maailman siivouspäivä perustettiin Virossa, ja meillä on maailman parhaisiin lukeutuva start-up-toimintaympäristö. Virolaisnuoret ovat hyvin yrittäjähenkisiä, ja nuoria vihreitä yrittäjiä riittää. Vihreät start-upit ja yritykset saavat tukea sekä valtiolta että yksityiseltä sektorilta. Lisäksi on mainittava e-Estonia ja digiyhteiskuntamme menestystarina. Muissa maissa voitaisiin ottaa käyttöön vastaavia ratkaisuja ja vähentää siten julkisten palveluiden ympäristöjalanjälkeä, ilmastodelegaatti Hanah Lahe kertoo.

Pitkäaikaista yhteistyötä

Baltian ja Pohjoismaiden nuorten kohtaaminen pohjoismaisessa paviljongissa ei ollut sattumaa. Pohjoismaat ja Baltian maat ovat jo pitkään tehneet Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa yhteistyötä eri aloilla. Esimerkkeinä ovat digitalisaatio ja yhteiset ilmastohankkeet, joissa on sekä pohjoismaisia että balttikumppaneita.