13.
Hyvinvointi

13.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta yhteistyöstä kunniasorron ennaltaehkäisemiseksi, A 1803/välfärd, varauma

301
Maria Stockhaus
Varsinainen puheenvuoro

Herr president! Nordiska vänner! Norden är en av de mest jämställda regionerna, för att inte säga den absolut mest jämställda regionen, i hela världen. Vi tar jämställdheten för given.

302
Arman Teimouri
Puheenvuoro

Herr president! Vi pratade om delad föräldraförsäkring. Många kvinnor får inte ens välja vem de ska bli föräldrar med.

303
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Att känna sig tvingad att leva på ett visst sätt för att ens omgivning, familj och släkt, kräver det av en är inte något som hör hemma i ett upplyst och öppet samhälle.

305
Paula Bieler
Puheenvuoro

Herr president! Jag kan inledningsvis säga att även vi från Nordisk frihet kommer att stå bakom betänkandet med den nya formuleringen, men det är inte helt utan kritik.

13.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta diktatuureista tai turvattomista maista tehtävien adoptioiden lakkauttamisesta, A 1806/välfärd, varauma

307
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Puheenvuoro

Forseti. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mörgum orðum um innihald tillögunnar. Lorena, fulltrúi okkar í norræna græna vinstrinu, kemur hér á eftir og rekur það betur.

309
Lorena Delgado Varas
Puheenvuoro

Vi har reserverat oss i utskottets betänkande. Utskottet menar att det inte utgör någon nordisk nytta att arbeta med frågan i Nordiska rådet.

312
Linda Modig
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Då kommer vi in på nästa aspekt på detta svåra problem, nämligen den fråga som egentligen borde vara en huvudfråga.

13.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta sähköisistä resepteistä Pohjoismaissa, A 1798/välfärd

321
Per-Arne Håkansson
Puheenvuoro

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

322
Ina Strøjer-Schmidt
Puheenvuoro

Tak til den socialdemokratiske gruppe for at stille forslaget. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer af Nordisk Råd til at stille flere forslag på sundhedsområdet.

13.4.
Kohdan 13 äänestykset