13.
Welfare

13.1.
Consideration of member’s proposal for Nordic co-operation against honorary repression, A 1803/welfare, reservation

301
Maria Stockhaus
Main speech

Herr president! Nordiska vänner! Norden är en av de mest jämställda regionerna, för att inte säga den absolut mest jämställda regionen, i hela världen. Vi tar jämställdheten för given.

302
Arman Teimouri
Presentation

Herr president! Vi pratade om delad föräldraförsäkring. Många kvinnor får inte ens välja vem de ska bli föräldrar med.

303
Per-Arne Håkansson
Presentation

Herr president! Att känna sig tvingad att leva på ett visst sätt för att ens omgivning, familj och släkt, kräver det av en är inte något som hör hemma i ett upplyst och öppet samhälle.

305
Paula Bieler
Presentation

Herr president! Jag kan inledningsvis säga att även vi från Nordisk frihet kommer att stå bakom betänkandet med den nya formuleringen, men det är inte helt utan kritik.

13.2.
Consideration of member’s proposal to stop adoptions from dictatorships or unsafe countries, A 1806/welfare, reservation

307
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Presentation

Forseti. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mörgum orðum um innihald tillögunnar. Lorena, fulltrúi okkar í norræna græna vinstrinu, kemur hér á eftir og rekur það betur.

309
Lorena Delgado Varas
Presentation

Vi har reserverat oss i utskottets betänkande. Utskottet menar att det inte utgör någon nordisk nytta att arbeta med frågan i Nordiska rådet.

310
Linda Modig
Reply

Herr president! Jag vill tacka Lorena Delgado Varas för det angelägna inlägget.

312
Linda Modig
Reply

Herr president! Då kommer vi in på nästa aspekt på detta svåra problem, nämligen den fråga som egentligen borde vara en huvudfråga.

313
Lorena Delgado Varas
Response to reply

Det kommer inte att splittra familjer när vi försöker få till en hållbar adoptionsprocess för Norden. Det kommer inte att ske, för de adoptioner som har skett har redan skett.

315
Lorena Delgado Varas
Reply

Jag undrar var någonstans du läser att vi ska stoppa alla adoptioner. Vi vill ju säkerställa adoptionerna ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

317
Lorena Delgado Varas
Reply

Jag tycker att det blir väldigt komplicerat när man säger att det går att få till ordentliga adoptioner från ett diktaturland. Det går inte.

318
Paula Bieler
Response to reply

Herr president! Jag har inte heller sagt att det är en gammal fråga. Däremot menar jag fortsatt att det kanske inte nödvändigtvis är ett totalstopp, med ett brett penseldrag, som är det viktiga.

13.3.
Consideration of member’s proposal for e-prescriptions in the Nordic Region, A 1798/welfare

321
Per-Arne Håkansson
Presentation

Herr president! Människor som är sjuka eller i behov av medicin ska kunna komma åt sina läkemedel, oavsett i vilket land de befinner sig. Det kan rent av innebära skillnaden mellan liv och död.

322
Ina Strøjer-Schmidt
Presentation

Tak til den socialdemokratiske gruppe for at stille forslaget. Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer af Nordisk Råd til at stille flere forslag på sundhedsområdet.

13.4.
Vote on point 13