302. Arman Teimouri (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
302
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Herr president! Vi pratade om delad föräldraförsäkring. Många kvinnor får inte ens välja vem de ska bli föräldrar med. Vi pratade om att kämpa för lika lön för lika arbete, medan många kvinnor aldrig ens har fått arbeta. Vi pratade om rätten att älska vem man vill. För många kvinnor och män innebär denna rätt döden. Det som är självklart för oss – frihet – är ofrihet för många. Det handlar om flickor och pojkar, kvinnor och män, som lever här i våra nordiska länder.

Jämställdhet handlar i mångt och mycket om att vara fri att leva sitt liv så som man själv vill, lika lön för lika arbete, rätten till kroppslig integritet och egenmakt över sin sexualitet. Även om de nordiska länderna ligger i framkant internationellt finns det fortfarande mycket vi kan göra. En av vår tids största frihetsfrågor är att bryta det hedersrelaterade förtrycket. Det handlar om att alla, oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få ta del av rätten att bestämma över sin egen framtid.

Jag personligen, som står bakom medlemsförslaget, och framför allt hela Mittengruppen vill tacka för det starka stödet för förslaget och för ett bra arbete av utskottet. Vi hoppas att vi i dag kan ge de nordiska regeringarna verktyg för att lösa en av vår tids största frihetsfrågor.

Detta, mina vänner, är när demokratin är som finast, när vi tillsammans i de nordiska länderna skapar fri- och rättigheter för fler. Fri- och rättigheter ska inte bara gälla en privilegierad skara, utan de ska gälla alla, oavsett vem man är, var man är född och vem man älskar.