3.3.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden välisestä koordinoinnista liittyen maiden suhteisiin Kiinan kansantasavallan kanssa, A 1855/presidiet

37
Wille Rydman
Puheenvuoro

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

40
Christian Juhl
Vastauspuheenvuoro

Tak for det, og tak for at erkende dilemmaet. Men jeg tror ikke, at det er nok. Jeg tror, at Kina er ligeglad, for de har en økonomi, som selv USA er afhængig af.