3.3.
Consideration of member’s proposal on Nordic co-ordination on relations between the Nordic countries in relation to the People’s Republic of China, A 1855/presidium

36
Erkki Tuomioja
Main speech

Fru president! Kina är en allt mer framträdande aktör på den globala arenan och det ger möjligheter, men också stora utmaningar.

37
Wille Rydman
Presentation

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

38
Christian Juhl
Reply

Tak for forslaget. Det er vigtigt, at vi mere og mere diskuterer udenrigspolitik i Nordisk Råd.

39
Wille Rydman
Response to reply

Man kan nog konstatera att det finns ett särskilt dilemma vad gäller den här frågan, men överlag upplever jag och den konservativa gruppen att vi måste göra vad vi kan.

40
Christian Juhl
Reply

Tak for det, og tak for at erkende dilemmaet. Men jeg tror ikke, at det er nok. Jeg tror, at Kina er ligeglad, for de har en økonomi, som selv USA er afhængig af.