3.3.
Betänkande över medlemsförslag om nordisk koordinering kring relationerna mellan de nordiska länderna i förhållande till Folkrepubliken Kina, A 1855/presidiet

36
Erkki Tuomioja
Hovedindlæg

Fru president! Kina är en allt mer framträdande aktör på den globala arenan och det ger möjligheter, men också stora utmaningar.

37
Wille Rydman
Indlæg

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

38
Christian Juhl
Replik

Tak for forslaget. Det er vigtigt, at vi mere og mere diskuterer udenrigspolitik i Nordisk Råd.

39
Wille Rydman
Svar på replik

Man kan nog konstatera att det finns ett särskilt dilemma vad gäller den här frågan, men överlag upplever jag och den konservativa gruppen att vi måste göra vad vi kan.

40
Christian Juhl
Replik

Tak for det, og tak for at erkende dilemmaet. Men jeg tror ikke, at det er nok. Jeg tror, at Kina er ligeglad, for de har en økonomi, som selv USA er afhængig af.