3.3.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norræna samræmingu á afstöðu Norðurlanda til Kínverska alþýðulýðveldisins, A 1855/presidiet

36
Erkki Tuomioja
Framsöguræða

Fru president! Kina är en allt mer framträdande aktör på den globala arenan och det ger möjligheter, men också stora utmaningar.

37
Wille Rydman
Erindi

Bästa president! Å konservativa gruppens vägnar vill jag tacka presidiet för det goda betänkandet gällande vårt medlemsförslag.

38
Christian Juhl
Andsvar

Tak for forslaget. Det er vigtigt, at vi mere og mere diskuterer udenrigspolitik i Nordisk Råd.

39
Wille Rydman
Svar við athugasemd

Man kan nog konstatera att det finns ett särskilt dilemma vad gäller den här frågan, men överlag upplever jag och den konservativa gruppen att vi måste göra vad vi kan.

40
Christian Juhl
Andsvar

Tak for det, og tak for at erkende dilemmaet. Men jeg tror ikke, at det er nok. Jeg tror, at Kina er ligeglad, for de har en økonomi, som selv USA er afhængig af.

42
Aron Emilsson
Erindi

Fru president! Det kinesiska inflytandet har ökat betydligt under 2000-talet i Norden.