4.
Puolustusministereiden selonteko

4.1.
Puolustusministerien selonteko, suullinen, asiakirja 9/2021

58
Wille Rydman
Puheenvuoro

Ärade president, värderade minister! Å presidiets vägnar är jag glad över att försvarsministrarna ser vikten av ett fortsatt förstärkt nordiskt försvarssamarbete.

60
Heidi Greni
Puheenvuoro

De siste 20 årene har det nordiske forsvarssamarbeidet gått fra nærmest tabu eller ikke-eksisterende til et at de mest dynamiske områdene innen det nordiske samarbeidet.

61
Pål Jonson
Puheenvuoro

Fru president! Tack för föredragningen, försvarsministern! Det nordiska försvarssamarbetet har utvecklats snabbt under de senaste två åren, och det är i grunden mycket bra.

62
Christian Juhl
Vastauspuheenvuoro

Tak til ordføreren for talen. Den er jo lidt skarp til min smag, men jeg ville gerne have, at vi prøver at diskutere, hvordan vi kan forebygge, at vi overhovedet får brug for militær.

64
Christian Juhl
Vastauspuheenvuoro

De Konservative behøver ikke at klappe af mine spørgsmål, jeg klarer mig nok. Jeg vil gerne sige: NATO vil have, at vi opruster. Vi skal bruge 2. pct.

68
Puheenvuoro

Tack fru president! Ärade ministrar, kära nordiska vänner! Jag heter Annika Lyytikäinen och är vicepresident för Ungdomens Nordiska Råd.

69
Atte Kaleva
Puheenvuoro

Rouva presidentti! Haluan kiittää arvoisaa ministeriä siitä, että hän antoi suullisen selonteon meille täällä.

70
Trine Bramsen
Vastauspuheenvuoro

Der blev stillet et spørgsmål, og så vil jeg jo gerne prøve at give et svar på det, og det er om det her med parallelsystemet i EU.