6.1.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetiksi 2022, B 314/presidiet