6.1.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget 2022, B 314/præsidiet