Naturvejledere og guider i Arktis

Grønland, Svalbard og Island

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Denne rapport handler om naturvej-ledere og guider i Arktis og om naturvejledning. Rapporten belyser naturvejlederens og guidens rolle og prøver at definere og afklare, hvad der i deres arbejde kan anses som natur-vejledning. Naturvejledning og -formidling er et vigtigt element i både natur- og kulturmiljøbeskyttelse. Den sårbare og uberørte arktiske natur er på mange måder enestående og er eftertragtet af nutidens rejsende. Men den er også under konstant pres blandt andet på grund af globale ændringer i klima. Den arktiske natur er levested for tusindvis af mennesker og byder på uanede eventyr i form af kultur- og naturoplevelser. “Naturen er din arbejdsplads” er et udkast til en håndbog, der er udgivet som en slags tillæg til denne rapport. Den handler om brug af formidling og naturfortolkning hos dem, som arbejder med natur- og/eller kulturmiljø-vejledning. Håndbogen kan hentes her på siden og findes kun i elektronisk format (pdf).
Julkaisunumero
2006:543