Pohjoismaat vihreässä murroksessa – enemmän kuin naapureita

Strategisia suosituksia Pohjoismaiden vuoteen 2030 tähtäävään ympäristö- ja ilmastoyhteistyöhön

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaat ovat tehneet usean vuosikymmenen ajan ympäristön- ja luonnonsuojeluyhteistyötä. Raportissa esitellään ulkopuolisen strategiaselvityksen suosituksia, jotka koskevat Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvoston puitteissa tehtävää virallista pohjoismaista yhteistyötä. Suositukset koskevat viittä aihepiiriä: konkreettisia ratkaisuja vihreään talouteen ja ympäristömyötäisiin yhdyskuntarakenteisiin siirtymiseksi, avaintoimijoiden mobilisointia, vihreään talouteen ja ympäristömyötäisiin yhdyskuntarakenteisiin siirtymisen rahoittamista, kansainvälistä yhteistyötä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.Raportti kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston tulevaisuuteen tähtäävien strategiaselvitysten sarjaan. Tähän mennessä strategiaselvityksiä on laadittu työelämä-, terveys- ja energia-alalla. Selvitykset ovat osa ministerineuvoston Nyt Norden -uudistustyötä.
Julkaisunumero
2018:750