Pohjoismainen biotalousohjelma

15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Tässä asiakirjassa esiteltävässä POHJOISMAISESSA BIOTALOUSOHJELMASSA yhdistyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet, joilla pyritään luomaan entistä kestävämpi Pohjola. Biotalous on ensiarvoisen tärkeää Pohjoismaiden kansantalouksille ja varsinkin maaseudun kehittämiselle suuressa osassa Pohjolaa. Ohjelman tavoitteena on luoda uusia teollisuudenaloja ja arvoketjuja sekä tarjota helpotusta ja opastusta muutokseen, jossa biopohjaiset teollisuudenalat kehittyvät teknisesti edistyksellisiksi aloiksi. Lisäksi pyritään optimoimaan biomassan tuotantoa ja siihen perustuvaa arvonmuodostusta. Ohjelmassa määritellään pohjoismaisen biotalouden visio, joka perustuu neljään pilariin:– kilpailukykyiset biopohjaiset alat– kestävä luonnonvarojen hoito– sietokykyiset ja monimuotoiset ekosysteemit– osallistava talouskehitys.Vision toteuttamiseksi ohjelmassa tehdään 15 toimenpide-ehdotusta, jotka liittyvät kolmeen teema-alueeseen: innovointi, vauhdittaminen ja verkostointi. Päähuomio on uuden alueellisen, kansallisen ja pohjoismaisenpolitiikan kehittämisessä ja sitä kautta esimerkiksi rahoituksen lisäämisessä, koulutuksen kehittämisessä, ympäristömerkinnöissä ja biotalousklustereissa. Ohjelma sisältää myös kestävän kehityksen periaatteet, jotka ovat askel kohti yhteisen perustan ja hyvien käytäntöjen kehittämistä kestävälle pohjoismaiselle biotaloudelle.
Julkaisunumero
2018:790