Vihreiden jätteiden siirrot

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Näihin ohjeisiin on koottu tietoja vihreiden jätteiden siirtoihin liittyvistä edellytyksistä. Pääsääntöisesti jätteen siirto maasta toiseen edellyttää lupaa. Poikkeuksena tästä ovat vaarattomien ns. vihreiden jätteiden siirrot hyödyntämistä varten. Oikeudellinen tausta on esitetty jätteensiirtoasetuksessa (EY) N:o 1013/2006. Asetuksen 3 ja 18 artiklat koskevat vihreiden jätteiden siirtoja.
Julkaisunumero
2018:761