Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelma 2018-2022

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Tämä toimintasuunnitelma on Pohjoismaiden ministerineuvoston strateginen yhteistyöasiakirja vammaisalalle. Se koskee koko Ministerineuvostoa ja sisältää kolme painopistealuetta:IhmisoikeudetTuetaan ja vahvistetaan YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutusta ja seurantaa.Kestävä kehitysEri ympäristöjen esteettömän suunnittelun avulla vahvistetaan osallistumista, edistetään yhdenvertaisuutta sekä ehkäistään vammaisiin kohdistuvaa syrjintää sisällyttämällä vammaisnäkökulma strategisesti kestävään kehitykseen tähtäävään toimintaan.Vapaa liikkuvuusEdistetään vapaata liikkuvuutta ja pyritään poistamaan rajaesteitä.Toimintasuunnitelma on voimassa vuosina 2018-2022.
Julkaisunumero
2018:772