Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab
Photographer
Ålands Vatten Ab
Kohti kestävää juomavesihuoltoa.

Vesilaitos Ålands Vatten tekee uudenlaista strategista, pitkäjänteistä ja vastuullista työtä, joka tukee Ahvenanmaan kehitys- ja kestävyystavoitteita sekä useita YK:n kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ålands Vattenin työ on perustunut ABCD-menetelmään, joka tunnetaan myös nimellä backcasting, ja se toimii hyvänä käytäntönä.

Vaikuttavuus ja laatu:

  • Kestävä juomavesihuolto on hyväksi paitsi juomavedelle myös kaikelle muulle vedelle ja sen laadulle.
  • Kestävän juomavesihuollon etenemissuunnitelma.

Merkitys:

  • Aloite tukee kaikkia 17:ää kansainvälistä kestävyystavoitetta, mutta selkeimmin tavoitteita 3, 6, 12, 14 ja 15.

Skaalautuvuus:

  • Menetelmää on helppo käyttää kaikentyyppisessä toiminnassa. 
  • Ålands Vattenin työtä kuvaava dokumentaarinen video on tehty tietoisesti siten, että se tarjoaa opastusta vastaavasta työtavasta kiinnostuneille.

Innovatiivisuus:

  • ABCD-menetelmä on uusi tapa sitouttaa useita toimijoita yhteiseen etenemissuunnitelmaan, jolla pyritään toteuttamaan visio entistä puhtaammasta meriympäristöstä.

Lisätietoja