Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab
Photographer
Ålands Vatten Ab
På väg mot ett hållbart dricksvatten.

Ålands Vatten har ett nytt grepp på strategiskt, långsiktigt och hållbart arbete som stöder den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan och flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Ålands Vattens arbete har skett genom ABCD-metoden, även kallad backcasting, och fungerar som ”best practice”.

Effekt/kvalitet:

  • Hållbar dricksvattenförsörjning gynnar inte bara vårt dricksvatten utan allt vatten och dess kvalitet.
  • Färdplan för hållbar dricksvattenförsörjning.

Relevans:

  • Initiativet stöder alla de 17 globala hållbarhetsmålen, men tydligast mål 3, 6, 12, 14 och 15.

Skalbarhet:

  • Metodiken går lätt att använda i vilken typ av verksamhet som helst. 
  • Dokumentationsfilmen om Ålands Vattens arbete är medvetet gjord för att kunna användas som instruktionsfilm för dem som vill arbeta på liknande sätt.

Innovation:

  • ABCD-metoden är ett nytt sätt att inkludera många aktörer för att komma fram till en gemensam färdplan för att nå visionen om ett renare hav.

Mer information