Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab
Fotograf
Ålands Vatten Ab
På vej mod bæredygtigt drikkevand.

Ålands Vatten har implementeret nye strategiske, langsigtede og bæredygtige arbejdsmetoder, som støtter den ålandske udviklings- og bæredygtighedsdagsorden og flere af FN’s globale bæredygtighedsmål. Åland Vatten har arbejdet med ABCD-metoden, også kaldet ”backcasting” eller tilbageskrivning, der fungerer som best practice.

Effekt/kvalitet:

  • Bæredygtig drikkevandsforsyning er ikke kun godt for vores drikkevand, men for alt vand og dets kvalitet.
  • Køreplan for bæredygtig drikkevandsforsyning.

Relevans:

  • Initiativet støtter alle de 17 globale bæredygtighedsmål, men tydeligst mål 3, 6, 12, 14 og 15.

Skalerbarhed:

  • Metoden kan anvendes i alle typer virksomheder. 
  • Dokumentationsfilmen om Ålands Vattens arbejde er bevidst lavet, så den kan fungere som en instruktionsfilm til dem, der vil arbejde på en lignende måde.

Innovation:

  • ABCD-metoden er en ny måde at inkludere mange aktører på for at nå frem til en fælles køreplan med det formål at realisere visionen om et renere hav.

Mere information