Ålands Vatten Ab

Ålands Vatten Ab
Fotograf
Ålands Vatten Ab
På vei mot et bærekraftig drikkevann.

Ålands Vatten har et nytt grepp på strategisk, langsiktig og bærekraftig arbeid som støtter den ålandske utviklings- og bærekraftagendaen og flere av FNs globale bærekraftmål. Ålands Vattens arbeid er gjennomført med ABCD-metoden, også kalt backcasting, og fungerer som beste praksis.

Effekt/kvalitet:

  • Bærekraftig drikkevannsforsyning er ikke bare gunstig for drikkevannet, men for alt vann og vannkvaliteten.
  • Plan for bærekraftig drikkevannsforsyning.

Relevans:

  • Initiativet støtter alle de 17 globale bærekraftmålene, men tydeligst mål 3, 6, 12, 14 og 15.

Skalerbarhet:

  • Metodikken kan enkelt brukes i en hvilken som helst type virksomhet. 
  • Dokumentasjonsfilmen om Ålands Vattens arbeid er bevisst laget for å kunne brukes som instruksjonsfilm for dem som vil jobbe på lignende måte.

Innovasjon:

  • ABCD-metoden er en ny måte å inkludere mange aktører i den hensikt å komme fram til en felles plan for å nå visjonen om et renere hav.

Mer informasjon