Borea Adventures -matkatoimisto – Islanti

Borea Adventures
Photographer
Benjamin Hardman
Kestävää matkailua, jossa suojellaan naaleja.

Naali eli napakettu (Vulpes lagopus) on Islannin ainoa alkuperäinen maanisäkäs. Maan ainoana luontaisena petoeläimenä sillä on tärkeä rooli Islannin luonnossa. Naali on kuitenkin äärimmäisen uhanalainen maailmanlaajuisesti, koska ihmiset ovat ajan mittaan verottaneet kantaa rankasti ja koska lajin elinympäristöt ovat supistuneet punaketun leviämisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Borea Adventures pyrkii kohdistamaan huomiota lajin merkitykseen Islannin ekosysteemille ja torjumaan ennakkoluuloja, joiden mukaan naali on luonnossa tuhoeläin. Tavoitteena on kääntää yleinen mielipide tämän pienpedon puolelle.

Borea Adventures tekee yhteistyötä Luonnontutkimuslaitoksen ja Naalikeskuksen (The Arctic Fox Centre) tutkijoiden kanssa, jotta yrityksen toiminta olisi ammattimaista ja kestävällä pohjalla.

Borea Adventuresin työ on osoitus siitä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä matkailu voivat kulkea käsi kädessä.

Kestävä matkailu edistää luonnon monimuotoisuutta ja alkuperäisluonnon säilyttämistä.

Rúnar Karlsson, Borea Adventures