Borea Adventures, resebyrå – Island

Borea Adventures
Photographer
Benjamin Hardman
Hållbar turism som beskyddar fjällräven

Fjällräven, även känd som polarräv (Vulpes lagopus), är det enda ursprungliga landdäggdjuret på Island. Som det enda rovdjuret med naturlig närvaro spelar den därför en viktig roll i den isländska naturen. Hårt åtgången av människor genom tiderna, förlust av habitat till den röda räven samt klimatförändringarna betyder dock att den i dag är starkt hotad globalt. Genom att fokusera på artens betydelse för ekosystemet på Island och bekämpa fördomen om att fjällräven är ett skadedjur som ödelägger naturen, önskar Borea Adventures vända den allmänna inställningen till det lilla rovdjuret.

Borea Adventures samarbetar med forskare från Naturforskningsinstitutet och Fjällrävscentret (The Arctic Fox Centre) för att säkerställa att deras verksamhet drivs på ett både sakkunnigt och hållbart sätt.

Borea Adventures visar med sina aktiviteter att skydd av biologisk mångfald och hållbar turism kan gå hand i hand.

Hållbar turism bidrar till biodiversiteten och arbetet med att bevara den ursprungliga naturen

Rúnar Karlsson, Borea Adventures