Borea Adventures, reisebyrå – Island

Borea Adventures
Photographer
Benjamin Hardman
Bærekraftig turisme som beskytter fjellreven.

Fjellreven (Vulpes lagopus), også kjent som polarrev, er det eneste opprinnelige landpattedyret på Island. Som det eneste rovdyret med naturlig tilstedeværelse har den derfor en viktig rolle å spille i islandsk natur. Hard medfart fra mennesker opp gjennom tidene, tap av habitat til rødrev samt klimaendringer betyr imidlertid at den i dag er sterkt truet globalt. Ved å sette fokus på artens viktighet for økosystemet på Island og imøtegå fordommen om fjellreven som et skadedyr som ødelegger naturen, ønsker Borea Adventures å snu folkestemningen mot det lille rovdyret.

Borea Adventures samarbeider med forskere fra Naturforskningsinstituttet og Fjellrevsenteret (The Arctic Fox Centre) for å sikre at operasjonen drives på en både faglig og bærekraftig måte.

Borea Adventures viser med sine aktiviteter at beskyttelse av biologisk mangfold og bærekraftig turisme kan gå hånd i hånd.

Bærekraftig turisme bidrar til biodiversiteten og arbeidet med å bevare den opprinnelige naturen

Rúnar Karlsson, Borea Adventures