Borea Adventures, Rejsebureau - Island

Borea Adventures
Photographer
Benjamin Hardman
Bæredygtig turisme der beskytter fjeldræven.

Borea Adventures er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Fjeldræven, også kendt som polarræv (Vulpes lagopus), er det eneste oprindelige landpattedyr på Island. Som det eneste rovdyr med naturlig tilstedeværelse har den derfor en vigtig rolle at spille i islandsk natur. En hård medfart fra mennesker gennem tiden, tab af habitat til den røde ræv og klimaændringerne betyder dog, at den i dag er stærkt truet på verdensplan. Ved at sætte fokus på artens vigtighed for økosystemet på Island og imødegå fordommen om fjeldræven som et skadedyr, der ødelægger naturen, ønsker Borea Adventures at vende folkestemningen mod det lille rovdyr.

Borea Adventures samarbejder med forskere fra Naturforskningsinstituttet og Fjellrevsenteret (The Arctic Fox Centre) for at sikre, at deres operation drives på en både faglig og bæredygtig facon.

Borea Adventures viser med deres aktiviteter, at beskyttelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig turisme kan gå hånd i hånd.

Bæredygtig turisme bidrager til biodiversiteten og arbejdet med bevaring af den oprindelige natur

Rúnar Karlsson, Borea Adventures