Icelandic Environment Associationin ja Blue Armyn Pidä Islanti siistinä -kampanja

Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Valokuvaaja
Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Puhdistus-, koulutus- ja torjuntatoimet mereen päätyvän muovijätteen vähentämiseksi.

Meriekosysteemien puhtaus on erittäin tärkeää Islannille. Icelandic Environment Association (Landvernd) ja Blue Army (Blái herinn) ovat toteuttaneet paljon näkyvyyttä saaneen ja onnistuneen ”Pidä Islanti siistinä” -kampanjan. Tavoitteena on ollut kohdistaa huomiota mereen päätyvään muovijätteeseen sekä taistella sitä vastaan. Kampanjassa on järjestetty yli 100 suurta rantojenpuhdistustapahtumaa ja toteutettu ennen kaikkea jätteiden synnyn ehkäisyyn liittyviä hankkeita viranomaisille, elinkeinoelämälle ja kouluille.

Icelandic Environment Association ja Blue Army tekivät ”Pidä Islanti siistinä” -kampanjassa vahvaa yhteistyötä. Blue Army on ollut tulisieluisen perustajansa Tómas Knútssonin ansiosta edelläkävijä rantojen puhdistamisessa niin vedenpinnan ylä- kuin alapuolellakin. Icelandic Environment Association on omien sanojensa mukaan toiminut Islannin luonnon vahtikoirana jo yli 50 vuotta. ”Pidä Islanti siistinä” -kampanja vastaa kansainvälistä kestävän kehityksen tavoitetta nro 14.1.

Lisätietoja

Lue lisää osoitteessa