Hold Island rent med Den Blå Armé/Landvernd

Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Fotograf
Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Oprensning, uddannelse og bekæmpelse af plastaffald i havet.

Rene havsystemer er alfa og omega for Island. Landvernd og Den Blå Armé har stået for en meget synlig og vellykket landsdækkende indsats under overskriften ”Hold Island rent”. Formålet er både at skabe opmærksomhed om og bekæmpe plastforurening af havet, og gennem denne indsats er der blevet organiseret mere end 100 omfattende strandrensninger. Et andet og mindst lige så vigtigt formål er at arrangere affaldsforebyggende projekter rettet mod myndigheder, erhvervsliv og skoler.

”Hold Island rent“ førte til et stærkt partnerskab mellem Landvernd og Den Blå Armé. Sidstnævnte organisation har, takket være Tómas Knútssons glødende engagement, været pionerer i oprensningsarbejdet på Islands strande – både til lands og til vands. Landvernd er en ngo, som har været selvudnævnt vagthund for Islands natur i mere end 50 år. Indsatsen er i tråd med FN’s verdensmål 14.1.

Mere information

Læs mere om iniativet på: