Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd

Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Fotograf
Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Rensning, utbildning och bekämpning av plastavfall i havet.

Rena marinsystem är oerhört viktiga för Island. Landvernd och Den Blå Arméen har stått för en väldigt synlig och väl lyckad landsomfattande insats som kallas ”Håll Island rent“. Syftet är att både uppmärksamma och bekämpa plastförorening i havet. Inom insatsen har man organiserat mer än 100 stora strandrensningar och inte mindre viktigt är att det finns projekt om att förebygga avfall som vänder sig till myndigheter, näringsliv och skolor.

Inom ”Håll Island rent“ ingicks ett starkt partnerskap mellan Landvernd och Den Blå Arméen. Den sistnämnda organisationen har, tack vare ett glödande engagemang från Tómas Knútsson, varit pionjär i att rensa stränder både ovan och under vattenytan. Landvernd är en ideell organisation som har varit självutnämnd vakthund för Islands natur i över 50 år. Insatsen ligger i linje med FN:s globala mål 14.1.

Mer information

Läs mer om iniativet på: