Hold Island rent med Den blå armeen / Landvernd

Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Fotograf
Håll Island rent med Den Blå Arméen/Landvernd
Rensing, utdanning og bekjempelse av plastavfall i havet.

Rene marinsystemer er uhyre viktige for Island. Landvernd og Den blå armeen har stått for en veldig synlig og vellykket landsomfattende innsats som kalles "Hold Island rent”. Hensikten er både å skape oppmerksomhet om og motarbeide plastforurensning i havet. Det er organisert mer enn 100 store strandrensinger, og ikke mindre viktig er det at det finnes avfallsforebyggende prosjekter som henvender seg til myndigheter, næringsliv og skoler.

I "Hold Island rent” ble det inngått et sterkt partnerskap mellom Landvernd og Den blå armeen. Sistnevnte organisasjon har, takket være et glødende engasjement fra Tómas Knútsson, vært pionerer når det gjelder å rense strender både over og under vannflaten. Landvernd er en ideell organisasjon som har vært selvutnevnt vakthund for Islands natur i mer enn 50 år. Tiltaket er i tråd med FNs globale mål 14.1.

Mer informasjon

Les mer om iniativet på: