Nordiske bæredygtige byer

23.07.18 | Projekt
Nordic sustainable cities
Fotograf
Nordic Innovation
Den hastige urbanisering påvirker mange millioner mennesker over hele kloden og skaber udfordringer for sundheden, sikkerheden og miljøet. Den fører også til en stigende global efterspørgsel efter løsninger til bymiljøer, og målet med Nordiske bæredygtige byer er at fremme nordiske løsninger til bæredygtige intelligente byer, hvor indbyggerne kan trives.

Information

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

Det forventes, at 66 % af verdens befolkning i 2050 vil bo i byområder. FN’s 2030-dagsorden peger på den vigtige rolle, som byerne har for at gå forrest i forhold til den bæredygtige udvikling, hvilket er beskrevet i bæredygtighedsmål 11, som handler om at gøre byer inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

I Norden kan vi tilbyde byløsninger af høj kvalitet baseret på vores nordiske styrkeområder såsom god regeringsførelse, offentligt-private partnerskaber, designtradition, miljømæssig og social bevidsthed samt stærke tekniske løsninger.

For at fremme disse løsninger på globalt plan er målene med flagskibsprojektet blandt andet at udarbejde en ambitiøs brandingindsats, opbygge en Nordisk eksportplatform og etablere politiske partnerskaber og netværk. Disse aktiviteter vil bidrage til at fremme samarbejdet mellem nordiske interessenter og øge eksportmulighederne. Projektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med nationale handelsfremmende institutioner, klynger og virksomheder.

Flagskibsprojektet bygger videre på succesen fra Nordic Built Cities, som undersøgte udviklingen af  innovative løsninger til bæredygtige intelligente byer, hvor indbyggerne kan trives. Projektet styres af Nordic Innovation.

Yderligere information:

Kontakt

Hans Fridberg, seniorrådgiver, [h.fridberg@nordicinnovation.org]