Nordiska hållbara städer

23.07.18 | Projekt
Nordic sustainable cities
Fotograf
Nordic Innovation
Den snabba urbaniseringen påverkar miljontals människor runt om i världen och skapar utmaningar för hälsa, säkerhet och miljö. Det skapar också en växande global efterfrågan på lösningar för stadsmiljöer, och syftet med Nordiska hållbara städer är att främja nordiska lösningar för hållbara, beboeliga och smarta städer.

Information

Datum
01.01.2017 - 31.12.2019

År 2050 förväntas 66 procent av världens befolkning bo i storstadsregioner. FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling inser städernas avgörande roll för hållbar utveckling, vilket betonas i mål 11 som handlar om vikten av att göra städer inkluderande, säkra, klimattåliga och hållbara.

I Norden kan vi erbjuda högkvalitativa urbana lösningar baserade på våra nordiska styrkor såsom god samhällsstyrning, offentlig-privata partnerskap, stadsplaneringstradition, miljömässig och social medvetenhet samt robusta tekniska lösningar.

För att främja dessa lösningar på global nivå ska flaggskeppsprojektet utveckla en ambitiös varumärkessatsning, bygga en nordisk exportplattform samt upprätta politiska partnerskap och nätverk. Dessa aktiviteter kommer att underlätta samarbetet mellan berörda nordiska parter och öka möjligheterna för export. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med nationella handelsfrämjande organisationer, grupper och företag.

Detta flaggskeppsprojekt bygger på framgångarna med Nordic Built Cities, som undersökte möjligheterna att utveckla innovativa lösningar för hållbara, beboeliga och smarta städer. Projektet kommer att ledas av Nordisk innovation.

Mer information:

Kontaktperson

Hans Fridberg, seniorrådgivare, [h.fridberg@nordicinnovation.org]