Nordiske bærekraftige byer

23.07.18 | Prosjekt
Nordic sustainable cities
Fotograf
Nordic Innovation
Den raske urbaniseringen påvirker millioner av mennesker verden over og skaper utfordringer for helse, sikkerhet og miljø. Den skaper også stadig større global etterspørsel etter løsninger for bymiljøer, og formålet med nordiske bærekraftige byer (Nordic Sustainable Cities) er å promotere nordiske løsninger for bærekraftige, beboelige og smarte byer.

Informasjon

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

Man regner med at 66 prosent av jordens befolkning vil bo i byområder i år 2050. FNs bærekraftsmål (Agenda 2030) anerkjenner byenes avgjørende rolle når det gjelder å drive frem en bærekraftig utvikling, som fremhevet i bærekraftsmål 11 om betydningen av å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

I Norden kan vi tilby kvalitetsløsninger for bymiljøer basert på våre nordiske styrker, som god styring, samarbeid mellom offentlige og private aktører, designtradisjon, miljøbevissthet og sosial bevissthet, og robuste teknologiske løsninger.

For å kunne fremme disse løsningene globalt omfatter flaggskipprosjektet utviklingen av ambisiøs varemerkebygging og opprettelsen av en felles nordisk eksportplattform og politiske samarbeid og nettverk. Disse aktivitetene vil bidra til å legge til rette for samarbeid mellom nordiske interessenter og øke mulighetene for eksport. Prosjektet vil bli drevet i tett samarbeid med nasjonale institusjoner, klynger og bedrifter innenfor markedsføring av handel.

Dette flaggskipsprosjektet er basert på det fremgangsrike Nordic Built Cities, der man utforsket utviklingen av  innovative løsninger for bærekraftige, beboelige og smarte byer. Prosjektet vil bli styrt av Nordisk innovasjon.

Mer informasjon:

Kontakt

Hans Fridberg, seniorrådgiver, [h.fridberg@nordicinnovation.org]