11. Rajaesteet

Simo Rundgren overtog ledelsen af forhandlingerne.Præsidenten meddelte, at Dokument 4 og ministerrådsforslag B 290/presidiet ville blive behandlet i sammenhæng. 

Dokumentation:

- Samarbejdsministrenes redegørelse om grænsehindringer (Dokument 4)

- Redegørelse om den nordiske skatteaftale og bilaterale regler for pensionister i Norge/Sverige (Dokument 15)

- Utskottsförslag om samarbete om standardisering och reglering inom byggsektorn (A 1588/näring)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 4/2013 til efterretning
  • Præsidiets betænkning i anledning af B 290/presidiet bliver behandlet i fremstilling for Præsidiet i december
  • Rådet besluttede at tage Dokument 15/2013 til efterretning
  • Næringsudvalgets rekommandation i anledning af A 1588/näring blev godkendt - Rek. 25/2013

Præsident, bedste kollegaer, nordiske venner. Vi har nu i en årrække i Norden arbejdet med en række initiativer, der skal fjerne grænsehindringer. Vi skal med de ændringer også gøre det enklere...

Herr president! Å mina kollegers, de nordiska samarbetsministrarnas, vägnar har jag den stora glädjen att presentera ministerrådsförslaget om handlingsplan för gränshinderssamarbetet 2014-2017....

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Värderade parlamentariker, ministrar, tjänstemän! Gränshinderforum har snart verkat i sex år. Också om jäv föreligger är en utvärdering för min del på sin plats.

Först vill jag göra en...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Herr præsident. Først tak til Ole Norrback og også tak til ministrene for redegørelsen. Vi i Præsidiet har jo brugt meget tid på denne sag, og Præsidiet har besluttet, at den endelige indstilling...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Arvoisa presidentti! Bästa kolleger! Jag vill börja med en personlig anmärkning och säga att Ole Norrback är en klok man, och jag håller med om allt det som han sade. Jag hoppas att också...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Herr præsident, kære venner, lad mig starte med på Midtergruppens vegne at sende en klar tak til Ole Norrbacks meget klare tale. Vi deler dine ambitioner og dine visioner om rent faktisk at løse...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Herr president! Ett konservativt tack, Ole, för ditt arbete!

Jag tror att gränshinder är medborgarnas lackmustest på om Nordiska rådet fungerar eller inte. Därför gäller det att leverera....

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Arvoisa presidentti! Tällä hetkellä on olemassa niin sanottuja vanhoja rajaesteitä, ja jatkuvasti ilmenee uusia esteitä Suomen, Ruotsin ja Norjan välille. Nämä vaikeuttavat työssäkäyntiä ja...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Præsident, en stor tak til Grænsehindringsforum. Jeg har to punkter.

Hallo Norden har orienteret om sine synspunkter angående handlingsplanen på basis af deres erfaringer. Det er jo dem, som...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017

Herr president! Nu har vi arbetat ganska många år med att ta bort gränshinder. En del har hänt, men mycket finns kvar att göra.

För några år sedan började vi diskutera hur vi ska göra för...

Related case: Ministerineuvoston ehdotus rajaestetyön toimintasuunnitelmaksi 2014-2017