Hans Wallmark (Hovedindlæg)

Tietoja

Laji
Varsinainen puheenvuoro
Puheen numero
304
Henkilö
Päivämäärä

Herr president! Ett konservativt tack, Ole, för ditt arbete!

Jag tror att gränshinder är medborgarnas lackmustest på om Nordiska rådet fungerar eller inte. Därför gäller det att leverera. Men så inser jag att det är stort och smått om vartannat. Det handlar om gränshinder som kan lösas, det handlar om gränshinder som inte kan lösas och det handlar om saker och ting som i grunden inte är gränshinder utan irritationsmoment.

Ibland kan fem stora gränshinder vara viktigare att lösa än tio små, så det gäller att hitta en balans. Men återigen: Jag tror att vi måste vara besjälade av att detta är medborgarnas lackmustest på om vi fungerar. Därför är det viktigt, när vi får den här typen av redogörelser, inse att vi är med och löser hinder och försöker skapa en enklare vardag. Sedan måste vi göra mer, precis som Ole Norrback säger. För oss som bor i gränsbygder – jag bor själv vid Öresund – är det också ett sant nöje att träffa medborgare och få de där små lapparna som gör att man upptäcker att det finns saker och ting som är problem. Vi måste samla in fler lappar i Öresundsområdet, i Värmland och i Norge och i Tornedalen, därför att det är oftast där som man känner av de största problemen.

Avslutningsvis vill jag hålla med Socialdemokraterna – det kommer som en chock ser jag – för jag tycker också att Danmark är ett föredöme. Där har alla partier i Folketinget slutit ett avtal och man har den årliga skrivelsen, och då får man den politiska diskussionen. Därför tycker jag att Danmark ska lyftas fram som ett föredöme och också de frågor som man själv har lyft fram i det över tio sidor långa avtalet. Det handlar om äldreboende, studenter, rehabilitering, lärlingsplatser, ledigheter för politiska uppdrag, byggregler och det handlar också om barnbidrag, som har varit ett problem inte minst för föräldrar mellan Sverige och Danmark. Allt detta är gott, och den historien måste berättas parallellt med att Ole säger att vi måste göra mer.