Pohjoismaiden kieliä käsittelevää opetusmateriaalia

Første skoledag
Valokuvaaja
Kitte Witting
Verkossa on paljon pohjoismaisten kielten opetukseen soveltuvaa aineistoa. Seuraavasta luettelosta saat vinkkejä pohjoismaisten naapurikielten ymmärtämiseen ja löydät linkkejä muun muassa kielivisailuihin ja kielten rakennetta esitteleviin videoihin.

Mitä opetussuunnitelmissa sanotaan?

Mitä opetussuunnitelmissa sanotaan pohjoismaisten kielten opetuksesta? Bruk skandinavisk! -sivustossa on kooste Ruotsin, Norjan ja Tanskan koulujen opetussuunnitelmista.

Kielipilotit

Nordpiloterne-hankkeesta (aiemmalta nimeltään Pohjoismaiset kielipilotit) vastaa Norden online. Sivusto on tarkoitettu kaikille, jotka opettavat Pohjoismaiden kieliin ja kulttuuriin liittyviä aiheita Pohjoismaiden peruskouluissa. Ajankohtaisia ja innostavia opetusvinkkejä esittelevä sivusto on tuotettu Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella.

Norden i Skolan

Norden i Skolan on opettajille ja oppilaille suunnattu ilmainen opetusportaali, joka tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia naapurikielten (ruotsi, norja ja tanska) opiskeluun peruskoulussa ja lukiossa. Norden i Skolan sisältää runsaasti vaihtelevaa, helppokäyttöistä oppimateriaalia, jonka avulla naapurikielten opiskelu on paljon muutakin kuin osa tavanomaista äidinkielen opiskelua.

Nordens språk med rötter och fötter

”Nordens språk med rötter och fötter” esittelee pohjoismaisten kielten historiaa asiallisella ja elävällä tavalla. Materiaali on saatavilla ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, islanniksi ja fääriksi. Kirja kertoo pohjoismaisten kielten rakenteesta, historiallisesta kehityksestä ja keskinäisestä sukulaisuudesta. Kirjaan liittyy runsaasti kielihistoriaa ja siihen liittyviä aiheita käsitteleviä lyhyitä ja helppotajuisia tekstejä. Kirjan voi ladata verkosta PDF-muodossa tai tilata NordPub-julkaisualustalta.

Virtuaalikävelyllä Pohjoismaiden pääkaupungeissa

Mikä voisikaan olla tehokkaampi tapa oppia norjaa ja tanskaa kuin lähteä opastetulle virtuaalikävelylle Osloon tai Kööpenhaminaan? Harjoittele kuullun ymmärtämistä ilmaisella kiertokävelyllä ja tee virtuaalikävelyyn liittyvät harjoitukset.

Kieliyhteistyön koordinointiyksikkö Nordisk Sprogkoordination

Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikkö Nordisk Sprogkoordination (NOSK) perustettiin pohjoismaisen kieliyhteistyön organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2009. Koordinointiyksikön sivustossa on muun muassa runsaasti linkkejä Pohjoismaita ja pohjoismaisia kieliä käsitteleviin sivustoihin. Lisäksi sivustossa on oppilaiden iän mukaan ryhmiteltyjä linkkejä verkko-opetusmateriaaliin. Valitse sivun yläreunan valikosta kohta Sprogressourcer ja tutustu tarjontaan.

Johdatus skandinaavisiin kieliin

Norjalaisen Bruk skandinavisk! -kampanjassa on tuotettu verkosta ladattavia opettajan oppaita ja muuta opetusmateriaalia. Sivuston kautta voi tilata myös muuta Pohjoismaihin ja pohjoismaisiin kieliin liittyvää aineistoa, kuten sanakirjoja ja dvd-paketteja. Aineisto on ilmaista Norden-yhdistysten jäsenille. Sivustossa on myös linkkikokoelma, johon on koottu linkkejä moniin mielenkiintoisiin artikkeleihin ja sivustoihin.

Tanskaa ruotsinkielisille

”Tio lektioner i danska” -kirja on tarkoitettu ruotsia äidinkielenään puhuville, jotka haluavat oppia ymmärtämään tanskaa ja viestimään tanskalaisten kanssa. Kirjaan liittyy sivusto, jossa on runsaasti harjoituksia ja puhenäytteitä.

Nordsnakk

Nordsnakk on tarkoitettu kaikille pohjoismaalaisille, jotka haluavat parantaa skandinaavisten kielten taitojaan. Naapurimaiden kielistä kiinnostuneet kokoontuvat Skypen välityksellä keskustelemaan skandinaavisilla kielillä.

Sekaannussanat

Pohjoismaalaisten välisessä viestinnässä ei aina vältytä väärinkäsityksiltä. Petolliset tai väärät ystävät – sekaannussanat – ovat kahden eri kielen sanoja, jotka muistuttavat ulkoisesti toisiaan mutta tarkoittavat eri asiaa. Wikipediaan on koottu esimerkkejä tavallisimmista ruotsin ja muiden skandinaavisten kielten välisistä sudenkuopista.

Johdatus maailman kieliin

Alexander Arguelles on monikielisyydestään tunnettu kielentutkija. Hän on tuottanut johdantovideoita, joissa hän esittelee kulloinkin tarkasteltavan kielen rakennetta sekä kielen ja sen lähisukukielten eroja. Pohjoismaiden kielistä esitellään islanti, fääri, tanska, ruotsi sekä kirjanorja ja uusnorja.

Nordspråk

Nordspråk on Pohjoismaiden äidinkielenopettajien liittojen ja pohjoismaisten kielten opettajien liittojen järjestö. Sen sivustossa on myös linkkejä opettajien ammattilehtiin.

Opetusmateriaalivinkkejä

[Otamme mielellämme vastaan vinkkejä Pohjoismaita käsittelevästä opetusmateriaalista osoitteessa  webredaktionen@norden.org.]