Undervisningsmateriale om de nordiske språkene

Første skoledag
Fotograf
Kitte Witting
Det finnes en rekke ressurser på nettet for folk som underviser i de nordiske språkene. Her finner du lenker til alt fra veiledning i hvordan en skal forstå hverandre i Norden, til kvisser om de nordiske språkene og introduksjonsvideoer om språkenes oppbygning.

Hva sier læreplanen?

Hva står det i læreplanen om undervisning i de andre nordiske språkene? På siden Bruk skandinavisk! finnes det en sammenstilling av hva læreplanene i Norge, Sverige og Danmark sier.

Språkpilotene

Norden online står for prosjektet Nordpilotene (som tidligere het Språkpilotene). Nettstedet henvender seg til alle som arbeider med å gjøre undervisningen om det nordiske aktuelt og spennende for elevene i grunnskolen i Norden. Nettstedet er produsert med støtte fra Nordisk ministerråd.

Norden i Skolen

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene nye muligheter til å arbeide med nabospråkene (dansk, norsk og svensk) i både grunnskole og videregående skole. Her finner du et rikt og variert utvalg av materiale. Det er enkelt å bruke, og materialet tar hensyn til at nabospråksundervisning er mer enn bare vanlig morsmålsundervisning.

Nordens språk med røtter og føtter

“Nordens språk med røtter og føtter” er en saklig og levende presentasjon av de nordiske språkene i et historisk perspektiv. Materialet finnes på dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk. I boka kan du lese om språkenes oppbygning, historiske utvikling og innbyrdes slektskap. I tilknytning til boka og nettstedet finnes det et omfattende undervisningsmateriale som består av korte og lett tilgjengelige tekster om språkhistorie og språkhistoriske emner. Du kan også laste ned boka som PDF eller bestille den på publikasjonsplattformen NordPub.

Gratis spaserturer i hovedstedene

Hva kan gi bedre trening i dansk og norsk enn en guidet spasertur i Oslo eller København? Du kan trene høreforståelsen av de to nordiske språkene på gratis virtuelle turer med tilhørende oppgaver på nettet.

Nordisk språkkoordinasjon

Nordisk språkkoordinasjon ble etablert i 2009 som en del av de nye initiativene innenfor det nordiske språksamarbeidet. På nettstedet kan du for eksempel finne en stor samling med lenker om Norden og de nordiske språkene. De har også en samling med lenker til undervisningsmateriale sortert etter elevenes alder. Klikk på "Sprogressourcer" i toppmenyen.

Veiledning i skandinavisk

Den norske kampanjen Bruk skandinavisk! har utarbeidet lærerveiledninger og undervisningsopplegg som kan lastes ned på nettet. Du kan også bestille andre former for materiale som har med Norden og de nordiske språkene å gjøre, for eksempel ordbøker og DVD-pakker. Materialet er gratis for medlemmer av Foreningen Norden. Nettstedet har også en lenkesamling til en lang rekke artikler og nettsteder.

"Tio lektioner i danska"

Boka "Tio lektioner i danska" henvender seg til svenskspråklige som vil lære seg å kommunisere med, og forstå, dansker. Du finner en rekke gratis øvelser og lydklipp på bokas nettsted.

Nordsnakk

Nordsnakk henvender seg til nordboere som ønsker å øve seg på nabospråkene. Prosjektet går ut på at de interesserte møtes på Skype for å øve seg i å lytte til og snakke et annet nordisk språk.

Falske venner

Noen ganger kan det oppstå misforståelser når en snakker med sine skandinaviske venner. En "falsk venn" er et ord som høres likt ut, men som betyr noe helt annet på det andre språket. Du finner en liste over noen av de vanligste fallgruvene mellom svensk og de andre nordiske språkene på Wikipedia.

Introduksjon til verdens språk

Alexander Arguelles er språkforsker og først og fremst kjent som polyglott. Han har laget introduksjonsvideoer hvor han gjennomgår et språks struktur og forklarer hvordan det skiller seg fra nabospråk. Av de nordiske språkene fokuserer han på islandsk, færøysk, dansk, svensk, bokmål og nynorsk.

Nordspråk

Nordspråk er en organisasjon for de nordiske morsmålslærerforeningene og foreningene for lærere i nordiske språk. På nettstedet deres finnes det også en samling med lenker til tidsskrifter for lærere i de enkelte landene.

Tips om nordisk undervisningsmateriale

[Vi tar med glede imot tips om undervisningsmateriale om Norden på webredaktionen@norden.org.]