Undervisningsmateriale om de nordiske språkene

Første skoledag
Fotograf
Kitte Witting
Det finnes en rekke ressurser på nettet for folk som underviser i de nordiske språkene. Her finner du lenker til alt fra veiledning i hvordan en skal forstå hverandre i Norden, til kvisser om de nordiske språkene og introduksjonsvideoer om språkenes oppbygning.

Hva sier læreplanen?

Hva står det i læreplanen om undervisning i de andre nordiske språkene? På siden Bruk skandinavisk! finnes det en sammenstilling av hva læreplanene i Norge, Sverige og Danmark sier.

Språkpilotene

Norden online står for prosjektet Nordpilotene (som tidligere het Språkpilotene). Nettstedet henvender seg til alle som arbeider med å gjøre undervisningen om det nordiske aktuelt og spennende for elevene i grunnskolen i Norden. Nettstedet er produsert med støtte fra Nordisk ministerråd.

Norden i Skolen

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i alle de nordiske landene nye muligheter til å arbeide med nabospråkene (dansk, norsk og svensk) i både grunnskole og videregående skole. Her finner du et rikt og variert utvalg av materiale. Det er enkelt å bruke, og materialet tar hensyn til at nabospråksundervisning er mer enn bare vanlig morsmålsundervisning.

Nordens språk med røtter og føtter

“Nordens språk med røtter og føtter” er en saklig og levende presentasjon av de nordiske språkene i et historisk perspektiv. Materialet finnes på dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk. I boka kan du lese om språkenes oppbygning, historiske utvikling og innbyrdes slektskap. I tilknytning til boka og nettstedet finnes det et omfattende undervisningsmateriale som består av korte og lett tilgjengelige tekster om språkhistorie og språkhistoriske emner. Du kan også laste ned boka som PDF eller bestille den på publikasjonsplattformen NordPub.

Gratis spaserturer i hovedstedene

Hva kan gi bedre trening i dansk og norsk enn en guidet spasertur i Oslo eller København? Du kan trene høreforståelsen av de to nordiske språkene på gratis virtuelle turer med tilhørende oppgaver på nettet.

Nordsnakk

Nordsnakk henvender seg til nordboere som ønsker å øve seg på nabospråkene. Prosjektet går ut på at de interesserte møtes på Skype for å øve seg i å lytte til og snakke et annet nordisk språk.

Tips om nordisk undervisningsmateriale

[Vi tar med glede imot tips om undervisningsmateriale om Norden på webredaktionen@norden.org.]