Undervisningsmaterial om de nordiska språken

Første skoledag
Photographer
Kitte Witting
Det finns ett flertal resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt från vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad.

Norden online

Norden online riktar sig till alla som arbetar med att göra undervisningen om det nordiska aktuell och spännande för eleverna i grundskolan i Norden. Webbplatsen är producerad med stöd från Nordiska ministerrådet.

Norden i skolan

Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att arbeta med grannspråken (danska, norska och svenska) i både grundskolan och gymnasiet. Här hittar du ett rikligt och varierat urval av material. Det är enkelt att använda och materialet tar hänsyn till att grannspråksundervisning är mer och något annat än bara allmän modersmålsundervisning.

Nordens språk med rötter och fötter

”Nordens språk med rötter och fötter” är en saklig och levande presentation av de nordiska språken i ett historiskt perspektiv. Materialet finns på danska, färöiska, isländska, norska och svenska. I boken kan du läsa om språkens uppbyggnad, historiska utveckling och inbördes släktskap. I anslutning till boken och webbplatsen finns ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta, lättillgängliga texter om språkhistoria och språkhistoriska ämnen. Du kan också ladda ner boken som pdf eller beställa den på publikationsplattformen NordPub.

Gratis stadsvandring i huvudstäderna

Vad kan vara en bättre övning i danska och norska än en guidad stadsvandring i Oslo eller Köpenhamn? Du kan träna hörförståelsen av de två nordiska språken på en gratis virtuell rundtur med tillhörande uppgifter på nätet.

Nordsnakk

Nordsnakk riktar sig till nordbor som vill öva på grannspråken. Projektet går ut på att de intresserade möts på Skype för att öva på att lyssna till och tala ett annat nordiskt språk.

Atlantbib

Atlantbib är ett bokprojekt där lärare och elever skriver läroböcker som är tillgängliga gratis online för alla skolor. Böckerna fokuserar på likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna när det gäller historia, geografi, språk och kultur. Eleverna är med och gör research, skriver, översätter och läser in böckerna innan de ges ut. Projektet är öppet för alla skolor som vill skriva eller översätta böcker. Syftet är att öppna upp den nordisk-baltiska språk- och kulturgemenskapen för barn och att erbjuda ett gratis inlärningsverktyg för alla skolor på olika nivåer.

Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial för bilderböcker från samtliga nordiska länder – gratis och på alla nordiska språk. Materialet kan användas fritt som diskussionsunderlag i boksamtal såväl i skolan som på biblioteket och hemma i soffan. 

Tips om nordiskt undervisningsmaterial

[Vi tar med glädje emot tips på undervisningsmaterial om Norden på webredaktionen@norden.org.]