Undervisningsmaterial om de nordiska språken

Første skoledag
Fotograf
Kitte Witting
Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt från vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad.

Vad säger läroplanen?

Vad står det i läroplanen om undervisning i de övriga nordiska språken? På webbsidan Bruk skandinavisk! finns en sammanställning om vad som står i läroplanerna i Danmark, Norge och Sverige.

Språkpiloterna

Norden online står for projektet Nordpiloterna (som tidigare hette Språkpiloterna). Webbplatsen riktar sig till alla som arbetar med att göra undervisningen om det nordiska aktuell och spännande för eleverna i grundskolan i Norden. Webbplatsen är producerad med stöd från Nordiska ministerrådet.

Norden i skolan

Norden i skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att arbeta med grannspråken (danska, norska och svenska) i både grundskolan och gymnasiet. Här hittar du ett rikligt och varierat urval av material. Det är enkelt att använda och materialet tar hänsyn till att grannspråksundervisning är mer och något annat än bara allmän modersmålsundervisning.

Nordens språk med rötter och fötter

”Nordens språk med rötter och fötter” är en saklig och levande presentation av de nordiska språken i ett historiskt perspektiv. Materialet finns på danska, färöiska, isländska, norska och svenska. I boken kan du läsa om språkens uppbyggnad, historiska utveckling och inbördes släktskap. I anslutning till boken och webbplatsen finns ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta, lättillgängliga texter om språkhistoria och språkhistoriska ämnen. Du kan också ladda ner boken som pdf eller beställa den på publikationsplattformen NordPub.

Gratis stadsvandring i huvudstäderna

Vad kan vara en bättre övning i danska och norska än en guidad stadsvandring i Oslo eller Köpenhamn? Du kan träna hörförståelsen av de två nordiska språken på en gratis virtuell rundtur med tillhörande uppgifter på nätet.

Nordsnakk

Nordsnakk riktar sig till nordbor som vill öva på grannspråken. Projektet går ut på att de intresserade möts på Skype för att öva på att lyssna till och tala ett annat nordiskt språk.

Tips om nordiskt undervisningsmaterial

[Vi tar med glädje emot tips på undervisningsmaterial om Norden på webredaktionen@norden.org.]