Undervisningsmateriale om de nordiske sprog

Første skoledag
Fotograf
Kitte Witting
Der findes en række ressourcer på nettet for personer som underviser i de nordiske sprog. Her finder du links til alt lige fra vejledning i hvordan man skal forstå hinanden i Norden til quizzer om de nordiske sprog og introduktionsvideoer om sprogenes opbygning.

Hvad siger læreplanen

Hvad står der i læreplanen om undervisning i de øvrige nordiske sprog? På siden Bruk skandinavisk! findes en sammenstilling af hvad læreplanerne i Norge, Sverige og Danmark siger.

Sprogpiloterne

Norden online står for projektet Nordpiloterne (som tidligere hed Sprogpiloterne). Netstedet henvender sig til alle som arbejder med at gøre undervisningen om det nordiske aktuel og spændende for eleverne i grundskolen i Norden. Netstedet er produceret med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norden i Skolen

Norden i Skolen er en gratis undervisningsplatform som giver lærere og elever i alle nordiske lande helt nye muligheder for at arbejde med nabosprogene (dansk, norsk og svensk) i både grundskolen og gymnasiet. Her finder du et rigt og varieret udvalg af materiale. Det er nemt at bruge, og materialet tager hensyn til at nabosprogsundervisning er mere og andet end bare almindelig modersmålsundervisning.

Nordens sprog med rødder og fødder

'Nordens sprog med rødder og fødder' er en saglig og levende præsentation af de nordiske sprog i et historisk perspektiv. Materialet findes på dansk, færøsk, islandsk, norsk og svensk. I bogen kan du læse om sprogenes opbygning, historiske udvikling og indbyrdes slægtskab. I tilknytning til bogen og netstedet findes et omfattende undervisningsmateriale som består af korte og lettilgængelige tekster om sproghistorie og sproghistoriske emner. Du kan også hente bogen som PDF eller bestille den på publikationsplatformen NordPub.

Gratis vandreture i hovedstæderne

Hvad kan udgøre en bedre træning i dansk og norsk end en guidet vandretur i Oslo eller København? Du kan træne høreforståelsen af de to nordiske sprog på gratis virtuelle rundture med tilhørende opgaver på nettet.

Nordisk Sprogkoordination

Nordisk Sprogkoordination blev oprettet i 2009 som en del af de nye satsninger inden for det nordiske sprogsamarbejde. På netstedet kan du blandt andet finde en stor samling links om Norden og de nordiske sprog. De har også en samling links til undervisningsmateriale sorteret efter elevernes alder. Klik på "Sprogressourcer"i topmenuen.

Vejledning i skandinavisk

Den norske kampagne Bruk skandinavisk! har udarbejdet lærervejledninger og undervisningsoplæg som kan hentes på nettet. Du kan også bestille andre former for materiale som har med Norden og de nordiske sprog at gøre, eksempelvis ordbøger og dvd-pakker. Materialet er gratis for medlemmer af Foreningen Norden. Netstedet har også en linksamling til en lang række artikler og netsider.

'Tio lektioner i danska'

Bogen 'Tio lektioner i danska' henvender sig til svensksprogede som vil lære at kommunikere med og forstå danskere. Du kan finde en række gratis øvelser og lydklip på bogens netsted.

Nordsnakk

Nordsnakk henvender sig til nordboere som vil øve sig i nabosprogene. Projektet går ud på at de interesserede mødes på Skype for at øve sig i at lytte til og tale et andet nordisk sprog.

Falske venner

Nogle gange kan der opstå misforståelser, når man taler med sine skandinaviske venner. En "falsk ven" er et ord som lyder ens, men betyder noget helt andet på det andet sprog. Du kan finde en liste over nogle af de mest almindelige faldgruber mellem svensk og de øvrige nordiske sprog på Wikipedia.

Introduktion til verdens sprog

Alexander Arguelles er sprogforsker og først og fremmest kendt som polyglot. Han har fremstillet introduktionsvideoer hvor han gennemgår et sprogs opbygning, og hvor han forklarer hvordan det adskiller sig fra nærliggende sprog. Af de nordiske sprog fokuserer han på islandsk, færøsk, dansk, svensk, bokmål og nynorsk.

Nordspråk

Nordspråk er en organisation for nordiske modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog. På deres netsted findes desuden en samling links til tidsskrifter for lærere i de forskellige lande.

Tips om nordisk undervisningsmateriale

[Vi modtager med glæde tips om undervisningsmateriale om Norden på webredaktionen@norden.org.]