Asuntoministerien tähtäimessä ilmastoteot ja edullisemmat asunnot

10.10.19 | Uutinen
Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Valokuvaaja
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Asumisen ja rakentamisen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä ja kiertotalouspanostuksia lisättävä Pohjoismaissa. Siinä kiteytettynä julkilausuma, jonka Pohjoismaiden asuntoministerit ovat yhdessä hyväksyneet. Ministerit haluavat myös lisätä pohjoismaista yhteistyötä, jotta kilpailu vauhdittuisi ja asunnot halpenisivat.

Yli kolmannes Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöistä on peräisin asumisesta ja rakentamisesta, ja alan vastuuministerit haluavat nyt päästöt kuriin. Ministerit ovat hyväksyneet julkilausuman, jossa korostetaan päästövähennysyhteistyön lisäämistä.

Ministerit sitoutuvat julkilausumassa tavoittelemaan globaalia johtoasemaa, jotta Pohjolasta tulisi maailman edistyksellisin rakennusalan päästövähennysten kehittäjä.

– Pohjoismaiden pääministerit päättivät kokouksessaan elokuussa, että Pohjolasta tehdään hiilineutraali alue. Tavoitetta ei voida saavuttaa ilman nopeita uudistuksia asunto- ja rakennusalalla. Nyt on aika muuttaa rakennusalan roolia, jotta se ei olisi osa ilmasto-ongelmaa, vaan olennainen osa sen ratkaisua, sanoo Reykjavikissa pidettyä kokousta johtanut Islannin sosiaali- ja lapsiasiaministeri Ásmundur Einar Daðason.

  Toiveissa yhteistyön lisääminen

  Ministerit kehottavat julkilausumassa rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita ja teollisuutta tukemaan yhteispohjoismaisia tavoitteita, jotka liittyvät hiilineutraaliin rakentamiseen. Ministerit kaipaavat myös lisää yhteistyötä akateemisen maailman ja tutkimuslaitosten välille, jotta tieto karttuisi ja muutostahti nopeutuisi.

  Julkilausumassa painotetaan niin ikään kiertotalouden edistämistä. Sen mukaan rakennettu ympäristö on käyttökelpoista materiaalia sisältävä resurssipankki, jota tulisi hyödyntää. Lisäksi julkilausumassa kaivataan Euroopan tason lainsäädäntöä rakennusmateriaalin uusiokäytön lisäämiseksi.

   Pyöreän pöydän keskustelu elinkeinoelämän kanssa

   Reykjavikin-kokouksen yhteydessä käytiin myös pyöreän pöydän keskustelu, johon osallistui ministerien lisäksi Pohjoismaiden rakennusalan edustajia. Tarkoituksena oli löytää käytännön ratkaisuja, jotka mahdollistavat nykyistä halvemmat asunnot – asuntojen kalleushan on yhteispohjoismainen haaste.

   Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on se, että pohjoismaiset yritykset voisivat helposti ja ilman lisäkustannuksia osallistua toisen Pohjoismaan tarjouskilpailuihin. Se olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi kehittämällä rajat ylittäviä digitaalisia palveluita.

   Ministerit keskustelivat myös siitä, miten maat voisivat yhdessä helpottaa harvaan asuttujen alueiden asuntorakentamista ja miten nuorten ja marginalisoituneiden ryhmien asunnonsaantia voitaisiin helpottaa.

   Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki oli tyytyväinen ministerien vahvaan ilmastositoumukseen. Se vastaa hyvin ministerineuvoston uutta visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

   – On ilahduttavaa, että asuntoministerit painottavat niin vahvasti ilmastoystävällistä rakentamista ja maarajat ylittävää yhteistyötä. Se auttaa tekemään asunto- ja rakennusalasta nykyistä kestävämmän ja kasvattaa samalla markkinoiden kokoa, mikä lisää kilpailua ja laskee asuntojen hintoja. Meidän on tunnistettava pohjoismaisen yhteistyön suurimmat esteet ja puututtava niihin myös rakennusalalla. Siten saadaan nykyistä edullisempia ja ekologisesti kestävämpiä rakennuksia, Lehtomäki sanoo.

   Ota yhteyttä