Byggministre vil se billigere boliger – og tiltak for klimaet

10.10.19 | Nyhet
Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Karbonutslippene fra byggevirksomhet og bolig i Norden bør reduseres, og sektoren bør satse mer på sirkulær økonomi. Det er innholdet i en erklæring de nordiske bygg- og boligministrene har blitt enige om. Ministrene vil også ha mer nordisk samarbeid for å øke konkurransen og få billigere boliger.

Over en tredjedel av de nordiske landenes CO2-utslipp kommer fra bolig og bygg. Det vil de nordiske ministrene med ansvar for bo- og byggsektoren gjøre noe med. Derfor har de blitt enige om en erklæring som framhever behovet for økt samarbeid for å få ned utslippene fra bolig og byggevirksomhet.

I erklæringen forplikter ministrene seg til å jobbe for globalt lederskap slik at Norden kan bli den mest progressive regionen når det gjelder å utvikle løsninger som reduserer utslippene i byggevirksomheten.

– Å gjøre Norden til en karbonnøytral region, et mål de nordiske statsministrene slo fast på sitt møte i august, kan ikke oppnås uten en rask omstilling i bolig- og byggebransjen. Det er på høy tid å endre byggesektorens rolle fra å være en del av klimaproblemet til å være en integrert del av løsningene, sier Islands sosial- og barneminister Ásmundur Einar Daðason, som ledet møtet i Reykjavík.

Etterlyser mer samarbeid

I erklæringen oppfordrer ministrene aktører i bygge- og eiendomssektoren samt industrien til å danne en felles nordisk front for bygg med lave CO2-utslipp. Ministrene etterlyser også mer samarbeid i den akademiske sektoren og mellom forskningsinstituttene for å få mer kunnskap med tanke på en rask omstilling.

Erklæringen understreker betydningen av sirkulær økonomi i byggesektoren. Blant annet sies det at nåværende bygninger sitter på en ressursbank av brukbart materiale som bør utnyttes. Dessuten etterlyser erklæringen lovgivning på europeisk nivå som støtter opp under økt gjenbruk av byggemateriell.

Samtale med byggdirektører

I forbindelse med møtet i Reykjavík ble det arrangert en samtale mellom ministrene og direktører i den nordiske byggebransjen. Hensikten var blant annet å finne konkrete løsninger på hva som kreves for å gjøre det mulig å bygge billigere boliger, en utfordring som er felles for alle nordiske land.

Et viktig konkret tiltak er å åpne for at bedrifter i ett nordisk land enkelt og uten ekstra kostnader kan gi anbud på bygg i et annet nordisk land. Det kan for eksempel skje gjennom å utvikle digitale tjenester på tvers av grensene.

Ministrene diskuterte også hvordan landene kan samarbeide mer for å legge til rette for å bygge boliger i tynt befolkede områder, og hva som må til for at det skal bli lettere for ungdom og marginaliserte grupper å få tilgang til boliger.

Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki var fornøyd med ministrenes sterke støtte til klimaet. Det rimer godt med ministerrådets nye visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

– Det er gledelig at byggministrene fokuserer så sterkt både på klimavennlig bygging og på økt samarbeid over landegrensene. Det gir oss dels en mer bærekraftig bolig- og byggesektor, og dels et større marked, som fører til økt konkurranse og billigere boliger. Vi må identifisere de største hindrene for samarbeid i Norden og gjøre noe med dem, også i byggesektoren. Det er veien til mer bærekraftige og billigere boliger, sier Lehtomäki.