Boligministre vil have billigere boliger – og klimatiltag

10.10.19 | Nyhed
Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson
CO2-udledningen fra boliger og byggeri i Norden skal sænkes, og sektoren bør i højere grad satse på cirkulær økonomi. Det er humlen i en erklæring, som de nordiske ministre for byggeri og bolig er blevet enige om. Ministrene ønsker også øget nordisk samarbejde for at øge konkurrencen og sænke prisen på boliger.

Over en tredjedel af de nordiske landes CO2-udledning stammer fra boliger og byggeri. Det vil de nordiske ministre med ansvar for bolig- og byggesektoren råde bod på. Derfor er de blevet enige om en erklæring, som fremhæver behovet for øget samarbejdet om at sænke udledningen fra boliger og byggeri.

I erklæringen forpligter ministrene sig til at stræbe efter globalt lederskab, så Norden kan blive den mest progressive region i verden, når det handler om at udvikle løsninger, som mindsker udledningen i byggebranchen.

– At gøre Norden til en kuldioxidneutral region, et mål, som de nordiske statsministre vedtog på deres møde i august, kan ikke opnås uden en hurtig omstilling i bolig- og byggebranchen. Det er på høje tid, at byggesektoren går fra at være en del af klimaproblemet til at være en integreret del af løsningen, siger Islands social- og børneminister Ásmundur Einar Daðason, som ledte mødet i Reykjavik.

  Efterlyser mere samarbejde

  I erklæringen opfordrer ministrene aktører i bygge- og ejendomssektoren samt -industrien til at gøre en fælles nordisk indsats for byggeri med lav CO2-udledning. Ministrene efterlyser også mere samarbejde i den akademiske sektor og på tværs af forskningsinstitutter med henblik på at opbygge yderligere viden, så man kan opnå en hurtig omstilling.

  Erklæringen understreger, hvor vigtigt det er med øget cirkulær økonomi i byggesektoren. Der står blandt andet, at den nuværende byggemasse indeholder en ressourcebank af brugbart materiale, som man bør udnytte. Derudover efterlyser erklæringen lovgivning på europæisk niveau, som understøtter øget genbrug af byggematerialer.

   Rundbordssamtale med direktører fra byggebranchen

   I forbindelse med mødet i Reykjavik blev der afholdt en rundbordssamtale mellem ministrene og direktører i den nordiske byggebranche. Hensigten var blandt andet at få konkrete svar på, hvad der skal til for at gøre det muligt at bygge billigere boliger – en udfordring, som er fælles for alle de nordiske lande.

   Et vigtigt konkret tiltag er at sikre, at virksomheder i et enkelt nordisk land uden yderligere omkostninger kan byde på et byggeprojekt i et andet nordisk land. Det kan man for eksempel gøre ved at udvikle digitale tjenester på tværs af landegrænserne.

   Ministrene diskuterede også, hvordan landene kan samarbejde mere om at fremme opførelse af boliger i tyndt befolkede områder, og hvad der skal til for at gøre det nemmere for unge og marginaliserede grupper at få adgang til en bolig.

   Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki var tilfreds med ministrenes stærke opbakning til klimaet. Det er helt i tråd med ministerrådets nye vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

   Det er glædeligt, at boligministrene sætter så stort fokus på både klimavenligt byggeri og øget samarbejde over landegrænserne. Det vil dels give os en mere bæredygtig bolig- og byggesektor og dels et større marked, hvilket fører til øget konkurrence og billigere boliger. Vi er nødt til at finde de største hindringer for samarbejde i Norden og fjerne dem – også i byggesektoren. Det er vejen til billigere og mere bæredygtige boliger, siger Lehtomäki.