Byggministrar vill se billigare bostäder – och åtgärder för klimatet

10.10.19 | Nyhet
Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Nordiska bo- byggministrar möttes i Reykjavik den 10 oktober 2019.

Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Koldioxidutsläppen från boende och byggande i Norden bör minska och sektorn bör satsa mer på cirkulär ekonomi. Det är innehållet i en deklaration som de nordiska bygg- och bostadsministrarna har enats om. Ministrarna vill också ha mer nordiskt samarbete för att öka konkurrensen och få billigare bostäder.

Över en tredjedel av de nordiska ländernas CO2-utsläpp kommer från boende och byggande. Det vill de nordiska ministrarna med ansvar för bo- och byggsektorn råda bot på. Därför har de enats om en deklaration som lyfter fram behovet av ökat samarbete för att få ner utsläppen från boende och byggande.

I deklarationen förbinder sig ministrarna att sträva efter globalt ledarskap så att Norden kan bli den mest progressiva regionen när det gäller att utveckla lösningar som minskar utsläppen inom byggande.

- Att göra Norden till en koldioxidneutral region, ett mål som de nordiska statsministrarnas slog fast vid sitt möte i augusti, kan inte uppnås utan en snabb omställning inom bostads- och byggbranschen. Det är hög tid att ändra byggsektorns roll från att vara en del av klimatproblemen till att vara en integrerad del av lösningarna, säger Islands social- och barnminister Ásmundur Einar Daðason, som var ordförande för mötet i Reykjavik.

Efterlyser mer samarbete

I deklarationen uppmanar ministrarna aktörer inom bygg- och fastighetssektorn samt industrin att bilda en gemensam nordisk front för byggnation med låga CO2-utsläpp. Ministrarna efterlyser också mera samarbete inom den akademiska sektorn och mellan forskningsinstituten för att få mer kunskap med tanke på en snabb omställning.

Deklarationen betonar vikten av ökad cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Bland annat sägs att nuvarande byggnader sitter på en resursbank av användbart material som borde utnyttjas. Dessutom efterlyser deklarationen lagstiftning på europeisk nivå som understödjer ökad återanvändning av byggmaterial.

Rundabordssamtal med byggdirektörer

I samband med mötet i Reykjavik hölls ett rundabordssamtal mellan ministrarna och direktörer inom den nordiska byggbranschen. Avsikten var bland annat att hitta konkreta lösningar på vad som krävs för att göra det möjligt att bygga billigare bostäder, en utmaning som är gemensam för alla nordiska länder.

En viktig konkret åtgärd är att öppna för att företag i ett nordiskt land enkelt och utan extra kostnader kan ge offert på ett bygge i ett annat nordiskt land. Det kan till exempel ske genom att utveckla digitala tjänster på tvärs över gränserna.

Ministrarna diskuterade också hur länderna kan samarbeta mer för att underlätta byggande av bostäder i glesbygder och vad som krävs för att det ska bli lättare för ungdomar och marginaliserade grupper att få tillgång till bostäder.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki var nöjd med ministrarnas starka stöd för klimatet. Det rimmar väl med ministerrådets nya vision att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

- Det är glädjande att byggministrarna både sätter så starkt fokus på klimatvänligt byggande och på ökat samarbete över landsgränserna. Det ger oss dels en mer hållbar bostads- och byggsektor och dels en större marknad, som leder till ökad konkurrens och billigare bostäder. Vi måste identifiera de största hindren för samarbete inom Norden och åtgärda dem, också inom byggsektorn. Det är vägen till mer hållbara och billigare bostäder, säger Lehtomäki.

Contact information