Pohjoismaisen yhteistyön painotuksia uudistetaan

03.09.19 | Uutinen
De nordiska samarbetsministrarna september 2019

De nordiska samarbetsministrarna Mogens Jensen (Danmark), Nina Fellman (Åland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island), Ann Linde (Sverige), Thomas Blomqvist (Finland) och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Valokuvaaja
Mary Gestrin

Pohjoismaiset yhteistyöministerit Mogens Jensen (Tanska), Nina Fellman (Ahvenanmaa), Sigurður Ingi Jóhannsson (Islanti), Ann Linde (Ruotsi), Thomas Blomqvist (Suomi) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Pohjoismaiden pääministerit sopivat kokouksessaan elokuun puolivälissä, että yhteistyössä keskitytään jatkossa entistä enemmän ilmastoon ja kestävään kehitykseen. Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroitunein alue. Nyt alkaa siirtyminen sanoista tekoihin. Pohjoismaiset yhteistyöministerit keskustelivat vision toteuttamisesta kokouksessaan 3. syyskuuta ja päättivät, että yhteistyöbudjetti toimisi strategisten painopistealueiden toteutuksen työkaluna.

Vision tavoitteena on tehdä Pohjolasta vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue. Ministerikokousta johtanut Islannin yhteistyöministeri Sigurður Ingi Jóhannsson painotti vihreän yhteiskunnan rakentamista.

– Politiikkaa on linjattava uudelleen siten, että yhteiskunnat, taloudet ja ylipäätään koko elämäntapamme muuttuvat nykyistä kestävämmiksi, hän sanoo.

Kansalaisten kannalta mielekkäämpää yhteistyötä

Visio vaikuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen työskentelyyn, Sigurður Ingi Jóhannsson korostaa.

– Kaikki politiikan alat käydään läpi, ja nyt alkavan jalkautustyön tavoitteena on turvata riittävät resurssit vision mukaisiin ohjelmiin, hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki pitää nyt tehtävää priorisointityötä tärkeänä.

– Pääministerit ilmaisivat selkeästi, että he eivät halua yhteistyöhön pelkkiä kosmeettisia muutoksia. He edellyttävät selkeitä priorisointeja, ja prosessi alkaa nyt, hän sanoo.

Yhteistyön suuntaa on määrä muuttaa niin, että siitä tulisi entistä tarkoituksenmukaisempaa kansalaisten näkökulmasta. Nyt alkavaan prosessiin osallistetaankin aktiivisesti myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

 

Politiikkaa on linjattava uudelleen siten, että yhteiskunnat, taloudet ja ylipäätään koko elämäntapamme muuttuvat nykyistä kestävämmiksi.

Sigurður Ingi Jóhannsson

Jalkautus käyntiin

– Haluamme ilman muuta, että työmme tulokset vastaisivat pohjoismaalaisten yhteistyöodotuksia, Sigurður Ingi Jóhannsson toteaa. Meillä on yhteiset haasteet, joten on oikein ja järkevää tarttua niihin yhteisvoimin, hän pohtii.

Kansalaisyhteiskuntaa on tarkoitus osallistaa sosiaalisessa mediassa ja suurissa työpajoissa.