Kanada toimii pohjoismaisen kulttuuripanostuksen isäntänä vuonna 2021

29.05.19 | Uutinen
Harbourfront Centre i Toronto
Photographer
Mike Lee

Harbourfront Centre, Toronto

Pohjoismaiden kulttuuriministerit ovat päättäneet, että seuraava yhteispohjoismainen kulttuuripanostus toteutetaan Kanadassa vuonna 2021. Kanada haki isännyyttä yhdessä lukuisten muiden paikkojen kanssa, ja sen jännittävä ehdotus keskittyy taiteelliseen innovointiin, osallistamiseen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi pyritään vahvistamaan pohjoismaisia suhteita monin paikoin, mm. Torontossa, Halifaxissa, Vancouverissa ja Iqaluitissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että seuraavan pohjoismaisen kulttuuripanostuksen isäntänä toimii Kanada vuonna 2021. Lontoossa ja Washingtonissa järjestetyt aiemmat panostukset osoittautuivat oivallisiksi tavoiksi edistää maiden välistä luovaa yhteistyötä ja lisätä laaja-alaisesti muun maailman kiinnostusta pohjoismaiseen kulttuuriin. Kanadalla on tarjota kunnianhimoinen, monipuolinen ja antoisa ohjelma, jota kannattaa seurata tarkkaan. Edessä on jännittäviä aikoja”, sanoo Islannin kulttuuri- ja koulutusministeri sekä kulttuuriministerineuvoston vuoden 2019 puheenjohtaja Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

Kanadalla on tarjota kunnianhimoinen, monipuolinen ja antoisa ohjelma, jota kannattaa seurata tarkkaan. Luvassa on siis jännittäviä aikoja.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islannin kulttuuri- ja koulutusministeri

Kiinnostus ylitti kaikki odotukset

Kulttuuriministerit pyysivät viime marraskuussa Pohjoismaiden suurlähetystöiltä ehdotuksia siitä, missä seuraava suuri yhteinen kulttuuripanostus tulisi järjestää. Kiinnostus ylitti kaikki odotukset. Eri puolilta maailmaa saatiin 23 kunnianhimoista ehdotusta, joista kahdeksan valittiin lyhyelle ehdokaslistalle. 

Voittajaehdotus perustuu laajaan pohjoismais-kanadalaiseen yhteistyöhön, jossa yhtäläisyyksiä ja eroja voidaan tarkastella kulttuurin ja taiteen keinoin. Ohjelmaan sisältyy eri taiteenaloja, ja toteutuspaikat ovat ympäri maata pohjoisesta etelään sekä idästä länteen.

Ehdotuksessa on selkeä kestävän kehityksen näkökulma, koska mukana on aiheeseen keskittyviä taiteilijoita ja pyrkimyksenä on hiilineutraalius. Hankkeen paikallisuuden varmistavat vahvat yhteistyökumppanit kuten Toronton johtava kulttuuriorganisaatio Harbourfront Centre.

Kanadassa toteutettava kulttuuripanostus jatkuu läpi koko vuoden 2021, ja Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto tukee sen toteuttamista 5 miljoonalla Tanskan kruunulla.

 

Taustatukea alalta

Yhteispohjoismaisten kulttuuripanostusten tavoitteena on muun muassa vahvistaa Pohjoismaiden kulttuurialan vuorovaikutusta muun maailman kanssa, nostaa kulttuurialan kansainvälistä profiilia sekä luoda lisäarvoa osallistuville toimijoille. Ministereille oli siksi tärkeää saada ehdotuksia koskevaa palautetta mahdollisimman monelta taholta.

Ehdotukset ovat olleet lausuntokierroksella eri Pohjoismaiden kulttuurialan viranomaisissa, organisaatioissa ja laitoksissa sekä yhteispohjoismaisessa asiantuntijaryhmässä. Ratkaisevia valintakriteerejä ovat olleet ehdotusten juurruttaminen paikallistasolle, ehdotusten kansainvälisyys sekä ehdotusten kiinnostavuus pohjoismaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden näkökulmasta. Lisäksi on otettu huomioon lapsi- ja nuoriso-, tasa-arvo- ja kestävyysnäkökulmat.

 

Pohjoismaista kulttuuria ja taidetta Euroopassa

Sen lisäksi, että kulttuuriministerit valitsivat seuraavan kulttuuripanostuksen järjestäjäksi Kanadan, he päättivät myöntää tukea Brysselissä järjestettävälle kunnianhimoiselle kulttuuriohjelmalle. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa pohjoismaisen kulttuurin ja taiteen eurooppalaista näkyvyyttä taidekeskus Bozarissa vuosina 2019–2020.

Päätökset kulttuuripanostuksesta tehtiin 29. toukokuuta pidetyssä ministerien etäkokouksessa, jota johti Pohjoismaiden ministerineuvoston tämän vuoden puheenjohtajamaa Islanti.