Canada vert for nordisk kultursatsing i 2021

29.05.19 | Nyhet
Harbourfront Centre i Toronto
Photographer
Mike Lee

Harbourfront Centre i Toronto

De nordiske kulturministrene har vedtatt å legge sin neste fellesnordiske kultursatsing til Canada i 2021. I hard konkurranse med andre steder søkte Canada om vertskapet med et spennende forslag som retter seg mot kunstnerisk innovasjon, inkludering og bærekraft samt styrking av de nordiske relasjonene på flere steder, for eksempel Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit.

“Vi er veldig glade for å kunne presentere Canada som vert for den neste nordiske kultursatsingen i 2021. Tidligere satsinger har vært lagt til London og Washington, og de har blant annet vist seg som en utmerket anledning til å øke det skapende samarbeidet mellom landene og vekke omverdenens interesse for nordisk kultur i vid forstand. Det blir et ambisiøst, variert og lærerikt program i Canada – jeg vil oppmuntre alle til å følge nøye med på dette arrangementet. Vi har spennende tider foran oss”, sier Islands kultur- og utdanningsminister Lilja Dögg Alfreðsdóttir, som også er leder for Nordisk ministerråd for kultur i 2019.

Det blir et ambisiøst, variert og lærerikt program i Canada – jeg vil oppmuntre alle til å følge nøye med på dette arrangementet. Vi har spennende tider foran oss.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- och utdanningsminister

Interessen overgikk alle forventninger

Interessen overgikk alle forventninger da kulturministrene i november inviterte nordiske ambassader til å komme med innspill til hvor vår neste store kultursatsing skulle finne sted. Det strømmet inn 23 ambisiøse forslag fra hele verden, og av disse ble åtte forslag valgt ut til en kortliste. 

Vinnerforslaget bygger på et omfattende samarbeid mellom Norden og Canada, der både det som forener og atskiller kan utforskes gjennom kunst og kultur. Programmet inkluderer forskjellige kunstområder på flere steder, fra kyst til kyst og fra nord til sør.

Med kunstnere som undersøker bærekraft i sitt arbeid, samt en målsetning om CO2-nøytralitet har forslaget et tydelig bærekraftperspektiv og er lokalt forankret med sterke samarbeidspartnere som den ledende kulturorganisasjonen Harbourfront Centre i Toronto.

Kultursatsingen i Canada strekker seg over hele 2021 og får 5 millioner danske kroner i støtte fra Nordisk ministerråd for kultur.

 

Oppbakking fra bransjen

Samnordiske kultursatsinger skal blant annet styrke de nordiske kultursektorenes samspill med omverdenen, profilere dem internasjonalt samt skape merverdi for medvirkende aktører. Derfor har det vært viktig for ministrene at så mange som mulig har fått anledning til å gi tilbakemeldinger på forslagene.

Forslagene har vært på høring hos myndigheter, organisasjoner og institusjoner i kultursektoren i hele Norden samt hos en nordisk referansegruppe. Avgjørende kriterier har vært at forslagene har lokal forankring og internasjonalt utsyn og er interessante for nordiske kunstnere og kulturaktører. Det er også tatt hensyn til barn-og-ungdom-perspektivet, likestilling og bærekraftig utvikling.

 

Nordisk kultur og kunst i Europa

I tillegg til å utnevne Canada som vert for neste felles kultursatsing, vedtok kulturministrene å gi støtte til et ambisiøst kulturprogram i Brussel for å styrke nærværet av nordisk kultur og kunst i Europa, ved Centre for Fine Arts Bozar i perioden 2019/-2020.

Vedtakene om den nordiske kultursatsingen ble fattet på et digitalt ministermøte 29. mai under ledelse av Island, som har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2019.