Kanada värd för nordisk kultursatsning i 2021

29.05.19 | Nyhet
Harbourfront Centre i Toronto
Photographer
Mike Lee

Harbourfront Centre i Toronto

De nordiska kulturministrarna har beslutat att lägga deras nästa gemensamma nordiska kultursatsning i Kanada i 2021. Det var i hård konkurrens med andra platser som Kanada sökte om värdskapet med ett spännande förslag som inriktade sig på konstnärlig innovation, inkludering och hållbarhet samt stärka de nordiska relationerna på flera olika platser såsom Toronto, Halifax, Vancouver och Iqaluit.

”Vi är oerhört glada att kunna presentera Kanada som nästa värd för den nordiska kultursatsningen i 2021. Tidigare satsningar, som lagts till London och Washington, har bland annat visat sig ge ett utmärkt tillfälle att öka det skapande samarbetet mellan länderna och väcka omvärldens intresse för nordisk kultur i vid bemärkelse. Det blir ett ambitiöst, varierat och lärorikt program i Kanada – jag vill uppmuntra alla att följa noga med det här evenemanget. Vi har spännande tider framför oss”, säger Islands kultur- och utbildningsminister Lilja Dögg Alfreðsdóttir som också är ordförande i Nordiska ministerrådet för Kultur i 2019.

Det blir ett ambitiöst, varierat och lärorikt program i Kanada – jag vill uppmuntra alla att följa noga med det här evenemanget. Vi har spännande tider framför oss.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- och utbildningsminister

Intresset övergick alla förväntningar

Intresset övergick alla förväntningar när kulturministrarna i november bjöd in nordiska ambassader till att lämna inspel på var nästa stora kultursatsning skulle äga rum. 23 ambitiösa förslag strömmade in från hela världen varav åtta förslag blev utvalda till en short list. 

Det vinnande förslaget bygger på ett omfattande samarbete mellan Norden och Kanada, där både det som förenar och skiljer åt kan utforskas genom konst och kultur. Programmet inkluderar olika konstområden på flera platser, från kust till kust och nord till syd.

Med konstnärer som undersöker hållbarhet i sitt arbete samt en målsättning om CO2-neutralitet har förslaget ett tydligt hållbarhetsperspektiv och är lokalt förankrat med starka samarbetspartners som den ledande kulturorganisationen ​​​​​​Harbourfront Centre i Toronto.

Kultursatsningen i Kanada sträcker sig över hela 2021 och får 5 miljoner danska kronor i stöd från Nordiska ministerrådet för Kultur.

 

Uppbackning från branschen

Samnordiska kultursatsningar syftar bland annat till att stärka de nordiska kultursektorernas samspel med omvärlden, profilera dem internationellt samt skapa mervärde för medverkande aktörer. Därför har det varit viktigt för ministrarna att så många som möjligt fått tillfälle att ge feedback på förslagen.

Förslagen har varit på remiss hos myndigheter, organisationer och institutioner inom kultursektorn i hela Norden samt hos en nordisk referensgrupp. Avgörande kriterier har varit att förslagen har en lokal förankring, en internationell utblick och är intressant för nordiska konstnärer och kulturaktörer. Det har också tagits hänsyn till barn- och unga-perspektivet, jämställdhet och hållbar utveckling.

 

Nordisk kultur och konst i Europa

Förutom att utse Kanada till värd för nästa gemensamma kultursatsning beslutade kulturministrarna att ge stöd till ett ambitiöst kulturprogram i Bryssel för att stärka närvaron av nordisk kultur och konst i Europa, vid Centre for Fine Arts Bozar under perioden i 2019-2020.

Besluten om den nordiska kultursatsningen togs under ett digitalt ministermöte den 29 maj under ledning av Island som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2019.

Uppdatering per 25 juni 2020: Nordic Bridges skjuts fram till 2022

Konsekvenserna av Covid-19 runt om i världen gör att kulturministrarnas satsning Nordic Bridges i Kanada skjuts fram ett år för att starta i januari 2022. Nordic Bridges är kulturministrarna tredje gemensamma nordiska kultursatsning och leds av Harbourfront Centre i Toronto. Nordic Bridges syftar till att främja samspel och utbyte mellan nordiska kultursektorer och Kanada.