Canada vært for nordisk kultursatsning i 2021

29.05.19 | Nyhed
Harbourfront Centre i Toronto
Fotograf
Mike Lee

Harbourfront Centre i Toronto

De nordiske kulturministre har besluttet at lægge deres næste fælles nordiske kultursatsning i Canada i 2021. I hård konkurrence med en række andre steder søgte Canada om værtskabet med et spændende forslag, som fokuserede på kunstnerisk innovation, inklusion og bæredygtighed samt at styrke de nordiske relationer i flere forskellige byer såsom Toronto, Halifax, Vancouver og Iqaluit

"Vi er utrolig glade for at kunne præsentere Canada som den næste vært for den nordiske kultursatsning i 2021. Tidligere satsninger, som er foregået i London og Washington, har blandt andet vist sig at give udmærkede muligheder for at øge det skabende samarbejde mellem landene og vække omverdenens interesse for nordisk kultur i bred forstand. Det bliver et ambitiøst, varieret og lærerigt program i Canada – jeg vil opfordre alle til at følge nøje med i dette arrangement. Vi står over for en spændende periode”, siger Islands kultur- og uddannelsesminister, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, som også er ordfører for Nordisk Ministerråd for Kultur i 2019.

Det bliver et ambitiøst, varieret og lærerigt program i Canada – jeg vil opfordre alle til at følge nøje med i dette arrangement. Vi står over for en spændende periode.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og uddannelsesminister.

Interessen overgik alle forventninger

Interessen overgik alle forventninger, da kulturministrene i november bad de nordiske ambassader til at komme med forslag til, hvor vores næste store kultursatsning skulle finde sted. 23 ambitiøse forslag strømmede ind fra hele verden. Heraf blev otte forslag udvalgt til en short list. 

Det vindende forslag bygger på et omfattende samarbejde mellem Norden og Canada, hvor både ligheder og forskelle kan udforskes gennem kunst og kultur. Programmet inkluderer forskellige kunstarter flere steder – fra kyst til kyst og fra nord til syd.

Med kunstnere, som undersøger bæredygtighed i deres arbejde samt en målsætning om CO2-neutralitet, har forslaget et tydeligt bæredygtighedsperspektiv, og det er lokalt forankret med stærke samarbejdspartnere som den førende kulturorganisation, Harbourfront Centre i Toronto.

Kultursatsningen i Canada strækker sig over hele 2021 og får 5 millioner danske kroner i støtte fra Nordisk Ministerråd for Kultur.

 

Opbakning fra branchen

Formålet med fællesnordiske kultursatsninger er blandt andet at styrke samspillet mellem de nordiske kultursektorer og omverdenen, profilere dem internationalt samt skabe merværdi for de medvirkende aktører. Derfor har det været vigtigt for ministrene, at så mange som muligt har fået mulighed for at give feedback på forslagene.

Forslagene har været til høring hos myndigheder, organisationer og institutioner inden for kultursektoren i hele Norden samt hos en nordisk referencegruppe. De afgørende kriterier har været, at forslagene har en lokal forankring, et internationalt udsyn og er interessant for nordiske kunstnere og kulturaktører. Der er også taget hensyn til børn og unge-perspektivet, ligestilling og bæredygtig udvikling.

 

Nordisk kunst og kultur i Europa

Ud over at vælge Canada til vært for den næste fælles kultursatsning besluttede kulturministrene at give støtte til et ambitiøst kulturprogram i Bruxelles for at styrke repræsentationen af nordisk kunst og kultur i Europa ved Bozar – Centre for Fine Arts i perioden 2019-2020.

Beslutningen om den nordiske kultursatsning blev truffet under et digitalt ministermøde den 29. maj under ledelse af Island, som har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2019.