Pohjoismaiden nuorilta 19 vaatimusta luontokadon pysäyttämiseksi

02.06.21 | Uutinen
natur och utropstece
Photographer
Maria Uleskog/Marengdeluxe
Pohjoismaat ovat maailman rikkaimpia maita, joten tekosyihin ei ole varaa: meidän on kannettava vastuumme seuraavasta kansainvälisestä biodiversiteettisopimuksesta. Tässä onnistumiseksi maiden tulisi perustaa riippumaton ympäristöpolitiikan arviointielin sekä ottaa nuoria mukaan päätöksentekoon. Edellä mainitut vaatimukset sisältyvät ”Nordic Youth Position Paper on Biodiversity” -nimiseen kannanottoon, jonka valmisteluun on osallistunut noin 3 000 nuorta.

Nuorten biodiversiteettikannanotto sisältää 19 käytännön vaatimusta, ja se luovutetaan tänään Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministereille. 

– Hanke on osoittanut monen nuoren olevan hyvin huolissaan luontokadosta ja valmis aktivismiin. Pohjoismaiden hallitusten tulisi nyt ajaa ensimmäisten joukossa uutta kansainvälistä sopimusta, jolla kriisi saadaan aidosti ratkaistua, toteaa Nordic Youth Biodiversity Network -verkoston tanskalaisjäsen Emma Susanna Turkki.     

Luonnonsuojelun ”Pariisin sopimus” 

Jos olosuhteet sen sallivat, Kiinan Kunmingissa järjestetään vain viiden kuukauden kuluttua YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva huippukokous ja hyväksytään uusi kansainvälinen biodiversiteettisopimus.

Pohjoismaisen kannanoton laatineiden nuorten mukaan sopimuksesta pitäisi tulla Pariisin sopimuksen vastinpari monimuotoisuusasioissa. Siihen tulisi myös sisältyä oikeudellisesti sitovia velvoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.  

Nuoret ajavat myös kansainvälistä ympäristötuholakia, jonka tarkoituksena olisi pysäyttää laajamittainen ympäristön tuhoaminen.

Pohjoismaiden kaltaisilla rikkailla ja hyvin järjestäytyneillä yhteiskunnilla on suuri vastuu siitä, että ne luotsaavat kehitystä ja auttavat köyhempiä maita luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelussa, nuoret kirjoittavat. 

 

Pohjolan ajettava kovia vaatimuksia

– Haluamme Pohjoismaiden hallitusten ajavan aktiivisesti mekanismia, joka takaa maailman maille riittävän tuen yhdessä sovittujen tavoitteiden noudattamiseen. Tällä kertaa ei ole varaa uuteen epäonnistumiseen, sanoo Nordic Youth Biodiversity Networkin ruotsalaisjäsen Gustaf Zachrisson.

Pohjoismaiden ympäristövaikutukset ovat liian suuret, ja nuoret haluavatkin lisää kannustimia tarpeettoman kulutuksen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.   He väläyttävät esimerkiksi yritysten ympäristökuormitukseen perustuvaa valmisteveroa.

Hallitusten toimet syyniin

Nuoret ehdottavat, että kaikkiin Pohjoismaihin perustetaan riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on varmistaa politiikan vaatimustenmukaisuus suhteessa biodiversiteettisopimukseen. Esikuvina ovat ruotsalainen Ilmastopoliittinen neuvosto ja tanskalainen Ilmastoneuvosto. 

Monet ehdotuksista lähtevät nuorten ja Pohjolan alkuperäiskansojen osallistamisesta kansainvälisiin neuvotteluihin ja kansalliseen politiikkaan.   

Maiden neuvotteludelegaatioihin tulisi myös kuulua nuorisoedustajia samoin kuin ilmastoneuvotteluissa.   

Pohjoismainen nuorisoryhmä mukaan neuvotteluihin 

Nuorten kannanottoon sisältyvät 19 vaatimusta ovat tulosta kaksivuotisesta prosessista, jossa lähes 3 000 iältään 16–30-vuotiasta pohjoismaalaista on tavannut työpajoissa, järjestänyt webinaareja poliitikkojen ja asiantuntijoiden kanssa tai osallistunut nuorten biodiversiteettinäkemyksiä selvittävään kyselyyn (2 200 vastaajaa koko Pohjolasta).  

Kannanoton on työstänyt Nordic Youth Biodiversity Networkin alainen toimituskunta. 

Tulevina kuukausina ryhmäläiset keskustelevat kannanoton ehdotuksista julkisuudessa ja pyrkivät hankkimaan niille Pohjoismaiden hallitusten tukea. Pohjoismaiden nuorisoedustajista koostuva ryhmä saa myös mahdollisuuden osallistua lopullisiin YK-neuvotteluihin ja esittää kannanottonsa siellä. 

Julkistus ja keskustelu 2. kesäkuuta

Kannanotto julkistetaan 2. kesäkuuta, ja nuoret keskustelevat siitä pohjoismaisten poliitikkojen kanssa klo 17–18 Suomen aikaa.  

Keskustelua voi seurata suorana täällä: 

Tervetuloa mukaan keskusteluun täällä: