19 krav fra Nordens unge for å redde det biologiske mangfoldet

02.06.21 | Nyhet
natur och utropstece
Fotograf
Maria Uleskog/Marengdeluxe
Som en av verdens rikeste regioner har Norden ingen unnskyldninger: Landene må leve opp til neste globale avtale for biologisk mangfold. For å lykkes bør de nedsette uavhengige ekspertorganer som evaluerer miljøpolitikken og inkluderer unge når beslutninger skal tas. Det er noen av kravene i “Nordic Youth Position paper on Biodiversity”, som rundt 3000 unge nordboere har bidratt til.

Posisjonspapiret inneholder 19 konkrete krav og overlates i dag til de nordiske landenes miljø- og klimaministre. 


– Dette prosjektet har vist at mange unge er dypt bekymret over tapet av biologisk mangfold og er villige til å handle aktivt. Nå er det på tide at de nordiske regjeringene går foran i kampen for en global avtale som faktisk løser krisen, sier Emma Susanna Turkki, Nordic Youth Biodiversity Network i Danmark.   


 

En “Paris-avtale for naturen” 

Det er bare fem måneder igjen til FN-toppmøtet om biologisk mangfold, som skal gi verden en ny avtale for biologisk mangfold. Planen er at møtet skal gå av stabelen i Kunming i Kina hvis omstendighetene tillater det.


Den nye avtalen må bli et motstykke til Paris-avtalen, men for naturen, og kreve legalt bindende forpliktelser og regelmessig oppfølging, ifølge de unge bak posisjonspapiret.  


De går også inn for en internasjonal lov mot alvorlige miljøforbrytelser for å stanse miljøødeleggelser i stor skala.


Rike og velorganiserte land som de nordiske har et stort ansvar, både for å drive utviklingen og for å hjelpe fattigere land med å finansiere vernet av natur og biologisk mangfold, skriver de. 

 

Norden må stille krav

– Vi vil se at Nordens regjeringer går aktivt inn for en mekanisme som garanterer at verdens land får tilstrekkelig med støtte for å leve opp til målene de har kommet overens om. Vi kan ikke mislykkes enda en gang, sier Gustaf Zachrisson, Nordic Youth Biodiversity Network i Sverige.


De nordiske landenes miljøbelastning er for høy, og de unge vil se flere insitamenter for å redusere unødvendig forbruk og fremme sirkulær økonomi i Norden.  
Blant annet vil de ha skatt på produksjon basert på bedriftenes miljøbelastning.

Regjeringene skal granskes

De unge foreslår at alle de nordiske landene nedsetter uavhengige ekspertorganer som skal granske om politikken bidrar til å oppfylle målene i biodiversitetsavtalen, på lignende måte som det svenske Klimapolitiska rådet eller det danske Klimarådet. 


Flere av forslagene går ut på å involvere unge mennesker og personer som representerer Nordens urfolk, både i de internasjonale forhandlingene og i den nasjonale politikken. 
 

På samme måte som i klimaforhandlingene bør ungdomsrepresentanter inngå i landenes forhandlingsdelegasjoner. 
 

Nordisk ungdomsgruppe med under forhandlingene 

De 19 kravene i posisjonspapiret er sluttresultatet av en to år lang prosess der nesten 3000 nordboere mellom 16 og 30 år har møttes i workshoper, arrangert webinarer med politikere og eksperter eller deltatt i en undersøkelse om unges holdninger til biodiversitet (2200 besvarelser fra hele Norden).  


En redaksjonsgruppe i nettverket Nordic Youth Biodiversity Network har sammenstilt posisjonspapiret. 

De kommende månedene vil de bruke til å diskutere forslagene i posisjonspapiret i offentligheten og forankre dem hos de nordiske regjeringene. En gruppe ungdomsrepresentanter fra de nordiske landene kommer til å ha mulighet for å delta ved sluttforhandlingene og formidle sine budskap. 

Debatt og lansering 2. juni

Posisjonspapiret lanseres 2. juni med en debatt mellom ungdom og nordiske politikere kl. 16–18 norsk tid.  

Debatten kan følges direkte her: 

Velkommen til å delta i debatten her: