19 krav fra Nordens unge for at redde den biologiske mangfoldighed

02.06.21 | Nyhed
natur och utropstece
Photographer
Maria Uleskog/Marengdeluxe
Norden er en af verdens rigeste regioner, så der er ingen undskyldninger. Landene skal leve op til den næste globale aftale om biologisk mangfoldighed. For at det skal lykkes, bør de etablere uafhængige ekspertorganer, som kan vurdere miljøpolitikken, og inkludere de unge i beslutningsprocesserne. Det er bare nogle af kravene i ”Nordic Youth Position paper on Biodiversity”, som cirka 3.000 unge i Norden har bidraget til.

Det er et positionspapir med 19 konkrete krav, som i dag overdrages til de nordiske landes miljø- og klimaministre. 


– Dette projekt har vist, at mange unge er utroligt bekymrede over tabet af biologisk mangfoldighed og er villige til at gøre en aktiv indsats. Det er på høje tid, at de nordiske regeringer går forrest i kampen for en global aftale, som faktisk løser krisen, siger Emma Susanna Turkki fra Nordic Youth Biodiversity Network i Danmark.

 

En "Parisaftale for naturen" 

Der er kun fem måneder til FN-topmødet, som skal sikre verden en ny aftale om biologisk mangfoldighed. Topmødet afholdes i Kunming i Kina til oktober, hvis omstændighederne tillader det.


Hvis det står til de unge bag positionspapiret, skal den nye aftale være en pendant til Parisaftalen, bare for naturen, og kræve juridisk bindende tiltag og jævnlig opfølgning.


De ønsker desuden en international lov mod økocid-overtrædelser for at forhindre omfattende ødelæggelse af miljøet.


Rige og velfungerende lande som de nordiske har et stort ansvar – både for at drive udviklingen fremad og for at hjælpe fattigere lande med at finansiere beskyttelsen af naturen og den biologiske mangfoldighed, skriver de. 

 

Norden skal stille krav

– Vi vil se Nordens regeringer som aktive fortalere for en mekanisme, som garanterer, at verdens lande får tilstrækkelig støtte til at leve op til de mål, de er blevet enige om. Det må ikke mislykkes igen, siger Gustaf Zachrisson fra Nordic Youth Biodiversity Network i Sverige.


De nordiske landes miljøpåvirkning er for høj, og de unge vil se et øget incitament for at mindske unødvendigt forbrug og fremme cirkulær økonomi i Norden.
De vil blandt andet have indført skat på produktion baseret på virksomhedernes miljøbelastning.

Regeringerne skal granskes

De unge foreslår, at alle de nordiske lande skal etablere uafhængige ekspertorganer, som kan granske, om politikken bidrager til at opfylde målene i biodiversitetsaftalen på samme måde som Klimatpolitiska rådet i Sverige og Klimarådet i Danmark. 


Flere af forslagene handler om at involvere unge og repræsentanter fra de nordiske landes urbefolkninger, både i de internationale forhandlinger og i udformningen af den nationale politik. 

Ligesom i forbindelse med klimaforhandlingerne bør de unge være repræsenteret i landenes delegationer. 

Nordisk ungdomsgruppe med ved forhandlingerne 

De 19 krav i positionspapiret er det endelige resultat af en to år lang proces, hvor næsten 3.000 nordiske unge mellem 16 og 30 år har mødtes til workshops, afholdt webinarer med politikere og eksperter og deltaget i en undersøgelse om unges holdninger til biodiversitet (2.200 respondenter fra hele Norden).


En redaktionsgruppe i netværket Nordic Youth Biodiversity Network har sammenstillet positionspapiret. 

I de kommende måneder skal forslagene i positionspapiret til offentlig debat og forankres hos de nordiske regeringer. En gruppe unge repræsentanter fra de nordiske lande får mulighed for at deltage ved de endelige forhandlinger og formidle deres budskaber. 

Debat og lancering 2. juni

Positionspapiret lanceres i forbindelse med en debat mellem unge og nordiske politikere den 2. juni klokken 16-18 dansk tid.

Debatten kan følges live her: 

Du er velkommen til at deltage i debatten her: